Bilete de tratament balnear

Asiguraţii şi pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia, de prestaţii privind tratamentul balnear, altul decât cel care, potrivit legii, se suportă de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, după cum urmează:
a) gratuit – pensionarii de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurãrilor sociale;
b) cu suportarea de către beneficiar a unei contribuţii băneşti – asiguraţii sistemului public de pensii şi pensionarii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a).

Acordarea prestaţiilor privind tratamentul balnear se face ca urmare a cererii solicitanţilor îndreptăţiţi, prin atribuirea de bilete de tratament cu durata de 12-18 zile:
– în limita numărului de locuri asigurate în unităţi de tratament din proprietatea Casei Nationale de Pensii Publice (CNPP), precum şi a numărului de locuri contractate cu alte unităţi de profil;
– în limita sumelor alocate pentru această prestaţie prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat;
– pe baza unor criterii aprobate anual prin ordin al preşedintelui CNPP .

Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear pentru anul 2020 în sistemul organizat și administrat de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale  au fost aprobate prin Ordinul CNPP nr. 347/05.02.2020.

Descarcă lista cu unitățile de cazare aparținând SC TBRCM SA.

Anul 2020
Diagramele de alocare a biletelor de tratament
Număr serie Data începerii seriei Diagrama de alocare/data afişării
1  17.02.2020
2 04.03.2020 Descarcă
19.02.2020
3 20.03.2020 Descarcă
05.03.2020
4 05.04.2020
5 21.04.2020
6 07.05.2020
7 23.05.2020
8 08.06.2020
9 24.06.2020 Descarcă
23.06.2020
10 10.07.2020 Descarcă
02.07.2020
11 26.07.2020 Descarcă
13.07.2020
12 11.08.2020 Descarcă
28.07.2020
13 27.08.2020 Descarcă
12.08.2020
14 12.09.2020 Descarcă
28.08.2020
15 28.09.2020 Descarcă
14.09.2020
16 14.10.2020 Descarcă
30.09.2020
17 30.10.2020 Descarcă
16.10.2020
18 15.11.2020 Descarcă
30.10.2020
19 01.12.2020 Descarcă
16.11.2020