Bilete de tratament balnear

Asiguraţii şi pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia, de prestaţii privind tratamentul balnear, altul decât cel care, potrivit legii, se suportă de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, după cum urmează:
a) gratuit – pensionarii de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurãrilor sociale;
b) cu suportarea de către beneficiar a unei contribuţii băneşti – asiguraţii sistemului public de pensii şi pensionarii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a).

Acordarea prestaţiilor privind tratamentul balnear se face ca urmare a cererii solicitanţilor îndreptăţiţi, prin atribuirea de bilete de tratament cu durata de 12 – 18 zile:
– în limita numărului de locuri asigurate în unităţi de tratament din proprietatea Casei Nationale de Pensii Publice (CNPP), precum şi a numărului de locuri contractate cu alte unităţi de profil;
– în limita sumelor alocate pentru această prestaţie prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat;
– pe baza unor criterii aprobate anual prin ordin al preşedintelui CNPP .

Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear pentru anul 2018 în sistemul organizat și administrat de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale  au fost aprobate prin Ordinul CNPP nr. 1157/15.02.2018.

Anul 2018
Diagramele de alocare a biletelor de tratament
Număr serie Data începerii seriei Diagrama de alocare/data afişării
1  20.02.2018  Descarcă
13.03.2018
2 06.03.2018 Descarcă
13.03.2018
3 21.03.2018 Descarcă
28.03.2018
4 05.04.2018 Descarcă
28.03.2018
5 21.04.2018  Descarcă
10.04.2018
6 07.05.2018  Descarcă
23.04.2018
7 23.05.2018  Descarcă
09.05.2018
8 08.06.2018 Descarcă
25.05.2018
9 24.06.2018

Descarcă
15.06.2018

10 10.07.2018 Descarcă
27.06.2018
11 26.07.2018 Descarcă
12.07.2018
12 11.08.2018 Descarcă
27.07.2018
13 27.08.2018 Descarcă
13.08.2018
14 12.09.2018 Descarcă
30.08.2018
15 28.09.2018 Descarcă
14.09.2018
16 14.10.2018 Descarcă
01.10.2018
17 30.10.2018 Descarcă
16.10.2018
18 14.11.2018 Descarcă
31.10.2018
19 28.11.2018 Descarcă
15.11.2018