Bilete de tratament balnear

Asiguraţii şi pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia, de prestaţii privind tratamentul balnear, altul decât cel care, potrivit legii, se suportă de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, după cum urmează:
a) gratuit – pensionarii de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurãrilor sociale;
b) cu suportarea de către beneficiar a unei contribuţii băneşti – asiguraţii sistemului public de pensii şi pensionarii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a).

Acordarea prestaţiilor privind tratamentul balnear se face ca urmare a cererii solicitanţilor îndreptăţiţi, prin atribuirea de bilete de tratament cu durata de 12 – 18 zile:
– în limita numărului de locuri asigurate în unităţi de tratament din proprietatea Casei Nationale de Pensii Publice (CNPP), precum şi a numărului de locuri contractate cu alte unităţi de profil;
– în limita sumelor alocate pentru această prestaţie prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat;
– pe baza unor criterii aprobate anual prin ordin al preşedintelui CNPP .

Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear pentru anul 2019 în sistemul organizat și administrat de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale  au fost aprobate prin Ordinul CNPP nr. 1069/12.03.2019.

Descarcă lista cu unitățile de cazare aparținând SC TBRCM SA.

Anul 2019
Diagramele de alocare a biletelor de tratament
Număr serie Data începerii seriei Diagrama de alocare/data afişării
1  18.03.2019
2 01.04.2019 Descarcă
20.03.2019
3 15.04.2019 Descarcă
02.04.2019
4 29.04.2019 Descarcă
12.04.2019
5 15.05.2019  Descarcă
25.04.2019
6 31.05.2019  Descarcă
17.05.2019
7 16.06.2019  Descarcă
04.06.2019
8 02.07.2019 Descarcă
18.06.2019
9 18.07.2019 Descarcă
03.07.2019
10 03.08.2019 Descarcă
19.07.2019
11 19.08.2019 Descarcă
05.08.2019
12 04.09.2019 Descarcă
20.08.2019
13 20.09.2019 Descarcă
03.09.2019
14 06.10.2019 Descarcă
23.09.2019
15 22.10.2019 Descarcă
16 05.11.2019 Descarcă
17 19.11.2019 Descarcă
18 03.12.2019 Descarcă