Achiziții publice

Sistemul achiziţiilor publice din România este similar celui din alte state membre UE, întrucât legislaţia comunitară în domeniu (Directivele 2004/18/CE şi 2004/17/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului Uniunii Europene) a fost transpusă cu rigurozitate în legislaţia română.
Prin urmare, principiile impuse prin directivele europene – nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea, eficienţa utilizării fondurilor publice, asumarea răspunderii – au fost preluate şi în legislaţia naţională, aplicându-se tuturor achiziţiilor publice, indiferent de valoarea acestora.
Acestea sunt consacrate în mod expres prin Legea nr. 98/2016, actul normativ care stă la baza sistemului achiziţiilor publice. Nu mai puţin importantă este legislaţia secundară în domeniu, precum HGR nr.  395/2016 privind normele de aplicare ale Legii nr. 98/2016 şi Ordinul ANAP nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale.

Programe și strategii anuale de achiziții publice

Programe anuale de achiziţii publice Strategii anuale de achiziţii publice
2019 2019
2018 2018
2017 2017
2016

Centralizatoarele achizițiilor publice
cu evidenţierea execuţiei contractelor, în format deschis,
pentru contractele cu o valoare totală mai mare de 5.000 EUR, cu o actualizare trimestrială

Anul 2019 Trim. I Trim. al II-lea Trim. al III-lea Trim. al IV-lea
Anul 2018 Trim. I Trim. al II-lea Trim. al III-lea Trim al IV-lea
Anul 2017 Trim. I Trim. al II-lea Trim. al III-lea Trim. al IV-lea
Anul 2016 Trim. I Trim. al II-lea Trim. al III-lea Trim. al IV-lea

Contractele de achiziții publice
cu valoarea totală mai mare de 5.000 EUR, inclusiv anexe acestora

Anul 2019 Contractul nr. 26.860/22.04.2019 de prestări servicii
Contractul nr. 26.843/22.04.2019 de prestări servicii
Contractul nr. 26.841/22.04.2019 de prestări servicii
Anul 2018 Actul adiţional nr. 84.292/27.12.2018 la Contractul de prestări servicii nr. 29.865/25.04.2018
Actul adiţional nr. 84.287/27.12.2018 la Contractul de prestări servicii nr. 29.866/25.04.2018
Actul adiţional nr. 84.284/27.12.2018 la Contractul de prestări servicii nr. 29.256/24.04.2018
Contractul nr. 29.865/25.04.2018 de prestări servicii
Contractul nr. 29.256/24.04.2018 de prestări servicii
Anul 2017 Contractul nr. 33.834/26.04.2017 de prestări servicii
Contractul nr. 33.096/25.04.2017 de prestări servicii
Actul adiţional nr. 6.896/31.01.2017 la Contractul de prestări servicii nr. 32.705/25.04.2016
Anul 2016 Actul adiţional nr. 84.123/30.12.2016 la Contractul de prestări servicii nr. 32.696/25.04.2016
Contractul nr. 32.696/25.04.2016 de prestări servicii
Contractul nr. 32.705/25.04.2016 de prestări servicii
Anul 2015 Actul adiţional nr. 3/30.12.2015 la Contractul de prestări servicii nr. 16.690/30.04.2015
Actul adiţional nr. 1/30.12.2015 la Contractul de prestări servicii nr. 16.479/29.04.2015
Contractul nr. 16.690/30.04.2015 de prestări servicii
Contractul nr. 16.479/29.04.2015 de prestări servicii