În conformitate cu prevederile art. 122 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, „acordarea prestaţiilor privind tratamentul balnear se face prin atribuirea de bilete de tratament solicitanţilor îndreptăţiţi, în limita numărului de locuri asigurate în unităţi de tratament din proprietatea Casei Naționale de Pensii Publice, precum şi a numărului de locuri contractate cu alte unităţi de profil şi a sumelor alocate pentru această prestaţie prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat”.

În Legea nr. 3/03.01.2018 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 este prevăzută suma de 344.237.000 lei (titlul asistenţă socială – ajutoare sociale în natură).

Din această sumă vor fi asigurate maxim 204.416 de bilete la tratament balnear.

În Monitorul Oficial nr. 128/09.02.2018 a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 39/2018 privind acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2018, prin sistemul organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice.

Conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, Casa Naţională de Pensii Publice are în proprietate unităţile de tratament balnear – S.C. T.B.R.C.M –S.A.

Pentru anul 2018 vor fi asigurate maximum 59.527 locuri la tratament balnear, repartizate pe maximum 19 serii asigurate în unităţile de tratament balnear, proprietate a Casei Naţionale de Pensii Publice, iar diferenţa de locuri se va stabili în urma finalizării procedurii de achiziţie, derulată cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Numărul de locuri contractate va fi anunțat după finalizarea procedurilor de licitație publică, prin postarea pe Portalul CNPP la adresa https://www.cnpp.ro/lista-statiunilor-si-tarifele-pentru-biletele-de-tratament.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 39/2018 numărul biletelor de tratament balnear ce se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare de prevederile unor legi speciale cu caracter reparatoriu, precum şi categoriilor de persoane beneficiare ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, se stabileşte prin aplicarea unui procent de maxim 15% la numărul total de bilete de tratament.

Pentru anul 2018 nu se acordă bilete de odihnă.

Conform prevederilor Ordinului nr. 269/03.01.2018 aprobat de Președintele Casei Naționale de Pensii Publice, tariful maxim acceptat pentru un bilet de tratament balnear, este de:

1.684 lei/bilet, la categoria 2** stele

1.764 lei/bilet, la categoria 3***/4**** stele.

În anul 2017 au fost asigurate 56.394 locuri în unitățile aflate în proprietatea CNPP și au fost contractate prin operatori economici de profil un număr de 203.299 de bilete.