Contact

A. Datele de contact ale autorităţii

Denumire: CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII BOTOŞANI
Sediu: 
Botoşani, Calea Naţională, Nr. 85, cod poştal 710048, jud. Botoşani, România

Numere de telefon centrală: 0231 / 536724;  0231 / 536725
Numere de telefon pe servicii și compartimente: pot fi obținute de aici
Fax: 0231 / 513517
E-mail: pensii.botosani@cnpp.ro


B. Programul de funcţionare al instituţiei

Program de funcţionare:
Luni – Joi: 8.00 – 16.30
Vineri: 8.00 – 14.00
Persoana desemnată pentru comunicarea telefonică a informaţiilor, în cadrul programului pentru relaţii cu publicul: Brînduşa RUSSU, consilier superior; tel.: 0725 / 588820

Program de lucru la ghişee:
Luni – Joi: 8.00 – 14.00
Vineri: 8.00 – 12.00

Ghişeul Stabiliri Prestaţii: tel. 0725 / 588813
Ghişeul Plăţi Prestaţii: tel. 0725 / 588812

Program de lucru al casieriei:
Luni – Joi: 8.00 – 10.00 şi 11.00 – 15.00
Vineri: 8.00 – 10.00 şi 11.00 – 13.30
În ultima zi lucrătoare a fiecărei luni NU se efectuează operațiuni de încasări/plăţi prin casieria instituției


C. Program de audienţe

Director executiv, Cristina-Elena ANTON: Luni – Vineri, 9.00 – 14.00
Director executiv adjunct (economic), Ioan BUZILĂ: Marţi şi Vineri, 9.00 – 14.00


D. Petiţii

E-mail: pensii.botosani@cnpp.ro


E. Funcţionarii publici responsabili pentru accesul la informaţii de interes public

Cristina-Elena ANTON – Director executiv; e-mail: cristina.anton@cnpp.ro; tel.: 0726 / 291582
Ioan BUZILĂ – Director executiv adjunct (economic); e-mail: ioan.buzila@cnpp.ro; tel.: 0723 / 693963

Brînduşa RUSSU – Purtător de cuvânt; e-mail: brandusa.russu@cnpp.ro; tel.: 0725 / 588820