CONTACT

 

1. Datele de contact ale Casei Județene de Pensii Botoșani

2. Programul de funcţionare al instituției

3. Programul de audienţe

4. Petiţii

5. Funcţionarii publici responsabili pentru accesul la informaţii de interes public

 

1. Datele de contact ale autorităţii

Denumire: CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII BOTOŞANI
Sediu: 
Botoşani, Calea Naţională, Nr. 85, cod poştal 710048, jud. Botoşani, România


Numere de telefon centrală: 0231 / 536724 
sau 0231 / 536725
Număr de telefon comunicare și relații publice: 0725 / 588820
Număr de fax: 0231 / 513517
E-mail:
pensii.botosani@cnpp.ro

Numere de telefon CERTIFICATE DE VIAȚĂ:
0725 / 940716
sau 0725 / 940620
E-mail CERTIFICATE DE VIAȚĂ:
doina.cojocariu@cnpp.ro


Numere de telefon pe direcții, servicii și compartimente:

Director executiv 0726 / 291582
Director executiv adjunct economic 0723 / 693963
Serviciul Stabiliri Prestații 0725 / 588815
Serviciul Plăți Prestații 0725 / 940620
Serviciul Evidență Contribuabili 0725 / 943619
Serviciu Financiar Contabilitate 0231 / 516141
Compartiment Pensii Internaționale 0725 / 940714
Compartiment Gestiune Bilete de Tratament 0371 / 471307
Compartiment Expertiză Medicală – Cabinet Botoșani 0231 / 514466
Compartiment Expertiză Medicală – Cabinet Dorohoi 0725 / 588816
Compartiment Accidente de Muncă și Boli profesionale 0725 / 940712
Compartiment Comunicare și Relații Publice 0725 / 588820
Compartiment Juridic 0725 / 943614
Compartiment Resurse Umane 0231 / 516141

2. Programul de funcţionare al instituţiei

Program de funcţionare:
Luni – Joi: 8.00 – 16.30
Vineri: 8.00 – 14.00
Persoana desemnată pentru comunicarea telefonică a informaţiilor, în cadrul programului pentru relaţii cu publicul: Brînduşa RUSSU, consilier superior; tel.: 0725 / 588820

Program de lucru la ghişee:
Luni – Joi: 8.00 – 14.00
Vineri: 8.00 – 12.00

Ghişeul Stabiliri Prestaţii: tel. 0725 / 588813
Ghişeul Plăţi Prestaţii: tel. 0725 / 588812

Program de lucru al casieriei:
Luni – Joi: 8.00 – 10.00 şi 11.00 – 15.00
Vineri: 8.00 – 10.00 şi 11.00 – 13.30
În ultima zi lucrătoare a fiecărei luni NU se efectuează operațiuni de încasări/plăţi prin casieria instituției


3. Programul de audienţe

Director executiv, Cristina-Elena ANTON: Luni – Vineri, 9.00 – 14.00
Director executiv adjunct (economic), Ioan BUZILĂ: Marţi şi Vineri, 9.00 – 14.00


4. Petiţii

E-mail: pensii.botosani@cnpp.ro


5. Funcţionarii publici responsabili pentru accesul la informaţii de interes public

Cristina-Elena ANTON – Director executiv; e-mail: cristina.anton@cnpp.ro; tel.: 0726 / 291582
Ioan BUZILĂ – Director executiv adjunct (economic); e-mail: ioan.buzila@cnpp.ro; tel.: 0723 / 693963

Brînduşa RUSSU – Purtător de cuvânt; e-mail: brandusa.russu@cnpp.ro; tel.: 0725 / 588820