RAPOARTE ȘI STUDII

Rapoarte anuale de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Rapoarte anuale privind activitatea
desfăşurată de CJP Botoşani
Rapoarte semestriale privind soluţionarea petiţiilor (art. 14 din O.G. nr. 27/2002) Rapoarte anuale de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică Rezultate şi indicatori anuali de evaluare obţinuţi în urma derulării acţiunilor / activităţilor planificate Rapoarte anuale privind evaluarea incidentelor de integritate
2023 2023 Sem. 1/2023
Sem. 2/2023
2023 2023 2023
2022 2022 Sem. 1/2022
Sem. 2/2022
2022 2022 2022
2021 2021 Sem. 1/2021
Sem. 2/2021
2021 2021 2021
2020 2020 Sem. 1/2020
Sem. 2/2020
2020 2020 2020
2019 2019 Sem. 1/2019
Sem. 2/2019
2019 2019 2019
2018 2018 Sem. 1/2018
Sem. 2/2018
2018 2018
2017 2017 Sem. 1/2017
Sem. 2/2017
2017 2017
2016 2016 Sem. 1/2016
Sem. 2/2016
2016 2016
2015 2015 Sem. 1/2015
Sem. 2/2015
2015 2015
2014 2014 Sem. 1/2014
Sem. 2/2014
2014 2014
2013 2013 Sem. 1/2013
Sem. 2/2013
2013 2013