Organizare | Integritate instituțională

 

Organizare

Regulament de organizare și funcționare cu precizarea atribuţiilor departamentelor

 Organigrama Casei Judeţene de Pensii Botoşani, aprobată de Preşedintele CNPP

▪ Organigrama cu elementele suplimentare (numele persoanelor care ocupă poziţii de conducere, numărul maxim de posturi)

 Carieră (posturile scoase la concurs în cadrul Casei Judeţene de Pensii Botoşani)

Comisia paritară

 

Integritate instituțională

 Codul de conduită al personalului din cadrul Casei Judeţene de Pensii Botoşani

▪ Declarația privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei naționale anticorupție

▪ Declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională