SERVICIILE OFERITE
de cabinetele de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă

 

Cabinetele de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă exercită următoarele atribuţii principale:

  • prelungesc concediile medicale peste 90 de zile şi propun Compartimentului de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă prelungirea concediului peste 183 de zile;
  • emit avize de pensionare pentru cazurile care nu pot beneficia de acţiunile de recuperare, în limitele concediului medical, prevăzute de reglementările în vigoare;
  • examinează bolnavii propuşi pentru pensionare de invaliditate, confruntă starea clinică cu diagnosticul, propun şi emit decizii de încadrare sau de neîncadrare în grade de invaliditate;
  • efectuează revizuirea medicală a bolnavilor, conform legii;
  • dispun efectuarea de investigaţii sociale pentru cazurile problemă;
  • participă la întocmirea programului de recuperare şi urmăresc aplicarea acestuia pentru recuperarea capacităţii de muncă şi socio-profesională a pensionarilor de invaliditate din evidenţă;
  • stabilesc programe individuale de recuperare, pentru asiguraţii care au suferit accidente de muncă şi boli profesionale, în funcţie de natura şi prognosticul bolii;
  • urmăresc şi verifică modul în care asiguraţii respectă programele de recuperare a capacităţii de muncă;
  • propun suspendarea dreptului la prestaţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, în cazul în care asiguraţii nu respectă sau nu urmează programul individual de recuperare;
  • analizează documentele medicale şi decid încadrarea sau neîncadrarea în grad de invaliditate pentru persoanele care solicită pensie de invaliditate, având domiciliul în alte state ale Uniunii Europene, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială salariaţilor, persoanelor care desfăşoară activităţi independente şi membrilor familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii (modificat).