Prestații și servicii acordate în cazul accidentelor de muncă și bolilor profesionale

 

Conform prevederilor Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, asigurații au dreptul la următoarele prestații și servicii:

prestații și servicii pentru reabilitarea medicală și recuperarea capacității de muncă;
prestații și servicii pentru reabilitare și reconversie profesională;
 indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă;
 indemnizație pentru trecerea temporară în alt loc de muncă și indemnizație pentru reducerea timpului de muncă;
 compensație pentru atingerea integrității;
 despăgubiri în caz de deces;
 rambursări de cheltuieli;
 pensie de invaliditate, ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională;
▪ pensie de urmaș, în cazul decesului ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională.
Toate aceste prestații se acordă doar în cazul în care a fost confirmat accidentul de muncă sau boală profesională.

Documentele justificative necesare decontării de către angajatori a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă sunt următoarele:

cerere privind solicitarea drepturilor (Anexa 1 – pdf / doc);
centralizator privind certificatele de concediu medical (Anexa 2 – pdf / doc);
adeverință privind câștigul brut realizat lunar (Anexa 3 – pdf / doc);
exemplarul 2 al certificatului de concediu medical (ex. roz aferent lunii pentru care se solicită recuperarea), precum și cele cu valoare „0” de recuperat (CM inițiale suportate doar de către angajator);
concedii medicale completate cu codurile 02, 03, 04 și 10 care au fost depuse la casele de asigurări de sănătate, după caz;
declarația D112 + Anexa 1.1, Anexa 1.2 + recipisa cu validarea declarației D112 (certificate pentru conformitate) – declarația aferentă lunii în care se plătesc veniturile/indemnizațiile;
delegație/împuternicire salariat pentru depunere documente;
act de identitate – salariat/delegat.