PRESTAȚII ȘI SERVICII
acordate în cazul accidentelor de muncă și bolilor profesionale

 

Conform prevederilor Legii nr. 346/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, asigurații au dreptul la următoarele prestații și servicii:
▪ indemnizație pentru trecerea temporară în alt loc de muncă;
▪ indemnizație pentru reducerea timpului de muncă;
▪ prestații și servicii pentru reabilitare și reconversie profesională;
▪ indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă;
▪ compensație pentru atingerea integrității;
▪ despăgubiri în caz de deces;
 rambursări de cheltuieli;
▪ prestații și servicii pentru reabilitarea medicală și recuperarea capacității de muncă;
 pensie de invaliditate, ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională;

▪ pensie de urmaș, în cazul decesului ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională.
Toate aceste prestații se acordă doar în cazul în care a fost confirmat accidentul de muncă sau boala profesională.

Cererea (Anexa nr. 8 – pdf) pentru acordarea de dispozitive medicale

Cererea (Anexa nr. 10 – pdf) de participare la curs de recalificare sau reconversie profesională

Cererea (Anexa nr. 13 – pdf / doc) privind solicitarea următoarelor drepturi de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale:

indemnizație pentru trecerea temporară în alt loc de muncă,
indemnizație pentru reducerea timpului de muncă,
indemnizație pe durata cursurilor calificare și de conversie profesională,
indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă,
compensație pentru atingerea integrității,
despăgubire în caz de deces.

Documentele justificative necesare decontării de către angajatori a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă sunt următoarele:

 cerere privind solicitarea de către angajator a decontării indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă  (Anexa nr. 1 – pdf / doc);
 centralizator privind certificatele de concediu medical (Anexa nr. 2 – pdf / doc);
 adeverință privind câștigul brut realizat lunar (Anexa nr. 3 – pdf / doc);
 exemplarul 2 al certificatului de concediu medical (ex. roz aferent lunii pentru care se solicită recuperarea), precum și cele cu valoare „0” de recuperat (CM inițiale suportate doar de către angajator);
 concedii medicale completate cu codurile 02, 03, 04 și 10 care au fost depuse la casele de asigurări de sănătate, după caz;
 declarația D112 + Anexa 1.1, Anexa 1.2 + recipisa cu validarea declarației D112 (certificate pentru conformitate) – declarația aferentă lunii în care se plătesc veniturile/indemnizațiile;
 delegație/împuternicire salariat pentru depunere documente;
 act de identitate – salariat/delegat.

Cererea (Anexa nr. 15 – pdf) pentru rambursări de cheltuieli ocazionate de:
transport de urgență;
transport repatriere decedat;
confecționare de ochelari, aparat acustic, proteză oculară;
achiziționarea unui dispozitiv medical implantabil.