Conducere

Cristina Elena ANTON
Director Executiv
Ioan BUZILĂ
Director Executiv Adjunct
Direcţia Economică, Evidenţă Contribuabili
Mihăiţă Narcis DREŢCANU
Director Executiv Adjunct
Direcţia Stabiliri şi Plăţi Prestaţii
Tatiana APOSTOAIE
Şef Serviciu
Financiar Contabilitate
Neculai BOTEZATU
Şef Serviciu
Evidenţă Contribuabili
Laurian TINIUC
Şef Serviciu
Stabiliri Prestaţii
Mihaela Vasilica ALUNCĂRIŢE
Şef Serviciu
Plăţi Prestaţii