CONDUCERE

Cristina-Elena ANTON
Director Executiv
Ioan BUZILĂ
Director Executiv Adjunct

Direcţia Economică, Evidenţă Contribuabili
***
Director Executiv Adjunct

Direcţia Stabiliri şi Plăţi Prestaţii
Tatiana APOSTOAIE
Şef Serviciu
Financiar Contabilitate
Neculai BOTEZATU
Şef Serviciu
Evidenţă Contribuabili
Cristian BÎRZOIEȘ
Şef Serviciu
Stabiliri Prestaţii
Mihaela Vasilica ALUNCĂRIŢE
Şef Serviciu
Plăţi Prestaţii