Conducere

Ioan BUZILĂ
Director Executiv
Tatiana APOSTOAIE
Director Executiv Adjunct
Direcţia Economică, Evidenţă Contribuabili
Mihăiţă Narcis DREŢCANU
Director Executiv Adjunct
Direcţia Stabiliri şi Plăţi Prestaţii
***
Şef Serviciu
Financiar Contabilitate
Neculai BOTEZATU
Şef Serviciu
Evidenţă Contribuabili
Cristian BÎRZOIEȘ
Şef Serviciu
Stabiliri Prestaţii
Mihaela Vasilica ALUNCĂRIŢE
Şef Serviciu
Plăţi Prestaţii