Declarații de avere și declarații de interese
(inclusiv date de contact pe servicii și compartimente)

Directorii instituţiei
Compartimentul Audit Public Intern
Compartimentul Juridic
Compartimentul Informatică
Compartimentul Resurse Umane
Compartimentul Comunicare şi Relaţii Publice
Compartimentul Expertiză Medicală
Compartimentul Accidente de Muncă şi Boli Profesionale
Serviciul Financiar-Contabilitate
Compartimentul Gestiunea Biletelor de Tratament
Serviciul Evidenţă Contribuabili
Compartimentul Achiziţii Publice
Serviciul Stabiliri Prestaţii
Compartimentul Pensii Internaţionale
Serviciul Plăţi Prestaţii