DOCUMENTUL PORTABIL A1
(angajatori și lucrători independenți)

 

Documentul portabil A1 dovedește menținerea titularului acestuia la sistemul de securitate socială din statul de trimitere (România), lipsa acestuia nefiind de natură a împiedica desfășurarea de activități profesionale pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene. Într-un astfel de caz devine aplicabilă regula generală  în domeniu – cea a asigurării conform legislației locului de desfășurare a activității.

Documentul portabil A1 nu poate fi asimilat, din punct de vedere legal, unui permis de muncă.

Documente necesare în cazul angajatorilor

 1. Certificatul de înregistrare a societății;
 2. Certificatul de atestare fiscală;
 3. Adeverință de la Inspectoratul Teritorial de Muncă, respectiv declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului, din care să rezulte numărul total de salariați;
 4. Certificatul constatator privind situația angajatorului, emis pentru luna în curs;
 5. Situații financiare actuale ale solicitantului din România;
 6. Declarație pe propria răspundere a angajatorului prin care să se ateste cifra de afaceri realizată de acesta în România și cea realizată de acesta pe teritoriul celuilalt stat membru, în ultimul an, respectiv de la data înființării;
 7. Contracte comerciale implementate pe teritoriul României anterior perioadei pentru care se solicită atestarea legislației aplicabile;
 8. Contracte comerciale care să fie implementate pe teritoriul României în perioada pentru care se solicită atestarea legislației aplicabile;
 9. Contractul / antecontractul încheiat între angajatorul din România și angajatorul din statul de angajare, precum și traducerea autorizată;
 10. Declarația lunară D112 (anexa 1.1 și anexa 1.2);
 11. Cartea de identitate / buletinul de identitate din România al salariatului / ților;
 12. Contractul individual de muncă al salariatului / ților;
 13. Adeverința privind stagiul de cotizare realizat în ultimele 12 luni;
 14. Declarație pe propria răspundere a angajatorului care să ateste eventualele perioade pentru care persoanele pentru care se solicită documente portabile A1 au beneficiat de formulare E 101 și E 102, documente portabile A1.

 Documente necesare în cazul lucrătorilor independenți

 1. Certificatul de înregistrare în registrul comerțului și autorizare a funcționării;
 2. Cetificatul de atestare fiscală;
 3. Certificatul constatator, pentru luna în curs;
 4. Situații financiare actuale ale solicitantului din România, în care să fie înregistrate informații privind veniturile brute realizate în România și în statul de angajare (se vor prezenta documente financiare, precum decizia de impunere și / sau registrul de încasări și plăți, semnate și ștampilate);
 5. Contracte comerciale implementate pe teritoriul României anterior perioadei pentru care se solicită atestarea legislației aplicabile;
 6. Contractul / ele sau antecontractul / ele încheiat  / e de lucrătorului independent privind activitatea din statul de angajare, precum și traducerea autorizată;
 7. Dovada asigurării în sistemul public de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale;
 8. Dovada asigurării în sistemul public al asigurărilor sociale de sănătate;
 9. Dovada Asigurării în sistemul public al asigurărilor pentru șomaj;
 10. Cartea de identitate / buletinul de identitate din România al lucrătorului independent în cauză;
 11. Adeverința privind stagiul de cotizare realizat în ultimele 12 luni;
 12. Declarație pe propria răspundere prin care să se ateste eventualele perioade pentru care lucrătorul independent în cauză a beneficiat sau nu de formularul E 101 și E 102, documente portabile A1.

Pluriactivitatea desemnează situația în care un lucrător desfășoară simultan sau alternativ activități salariate și / sau independente pe teritoriul a două sau mai multor state membre.

Pentru a se face deosebire între situațiile de detașare și situațiile de pluriactivitate un element decisiv avut în vedere îl reprezintă durata activității din unul sau mai multe state membre.

În acest scop, instituția competentă face o evaluare generală, a tuturor elementelor de fapt pertinente, inclusiv a celor legate de locul de muncă.

Situațiille de pluriactivitate vizează în special activitățiile desfășurate de anumite categorii socio-profesionale, precum personalul aeronautic civil navigant, șoferi de tir, conducători de teren, experți IT care desfășoară activități în mod alternativ sau simultan pe teritoriul mai multor state membre, activități desfășurate prin natura lor, pe teritoriul mai multor state membre, etc.

Dosarele de emitere a documentelor portabile A1 pot fi depuse luni sau joi la sediul Casei Naționale de Pensii Publice, în cadrul programului de audiențe cu publicul acordate de către salariații Direcției Relații Internaționale sau pot fi transmise prin intermediul poștei / serviciilor de curierat rapid.

Date de contact

Casa Națională de Pensii Publice,
Direcția Relații Internaționale,
Str. Latină nr. 8, sector 2,
București, cod poștal 020793
dre@cnpp.ro
Telefon: 0040213118047
Program de audiențe:
Telefonice: marți și miercuri,
Orele 10.00 – 14.00
La sediul instituției: luni și joi,
Orele 8.30 – 16.00
Informații suplimentare pe pagina web: www.cnpp.ro