SOLICITARE INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC


Numele și prenumele funcționarilor publici responsabili pentru accesul la informațiile de interes public, precum și datele lor de contact:
▪ Cristina-Elena ANTON – director executiv; e-mail: cristina.anton@cnpp.ro; tel.: 0726 / 291582
▪ Ioan BUZILĂ – director executiv adjunct (economic); e-mail: ioan.buzila@cnpp.ro; tel.: 0723 / 693963

Brîndușa RUSSU – purtător de cuvânt; e-mail: brandusa.russu@cnpp.ro; tel.: 0725 / 588820


Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție, conform legii:
Lista cuprinzând documentele de interes public, conform prevederilor art. 5, alin. 1, lit. g) din Legea nr. 544/2001 (descarcă).

Lista cuprinzând documentele produse/gestionate de instituţie, pe servicii/compartimente (art. 5, alin. 1, lit. h din Legea nr. 544/2001):
Compartimentul Audit
Compartimentul Juridic
Compartimentul Informatică
Compartimentul Resurse Umane
Compartimentul Comunicare şi Relaţii Publice
Compartimentul Expertiză Medicală
Compartimentul Accidente de Muncă şi Boli Profesionale
Serviciul Financiar-Contabilitate
Compartimentul Gestiunea Biletelor de Tratament
Serviciul Evidenţă Contribuabili
Compartimentul Achiziţii Publice
Serviciul Stabiliri Prestaţii
Compartimentul Pensii Internaţionale
Serviciul Plăţi Prestaţii


Model de cerere tip/formular – solicitare în baza Legii nr. 544/2001:
▪ Modelul de cerere tip – Anexa la HGR nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001).


Modalitatea de contestare a deciziei și modelele de formulare în acest sens, conform anexelor normelor de aplicare:
▪ În cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale, el poate depune reclamaţie administrativă

(Model 1 sau Model 2).


Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001:

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013