INTEGRITATE INSTITUȚIONALĂ


 Codul etic/deontologic/de conduită al personalului din cadrul Casei Judeţene de Pensii Botoşani

Lista cuprinzând cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției și destinația acestora

Mecanismul de raportare a încălcării legii

▪ Declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională

Planul de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție

Stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA și în Planul de integritate

Situația incidentelor de integritate și măsurile adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului

▪ Declarația privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei naționale anticorupție

Studii/cercetări/ghiduri/materiale informative relevante

 Avertizor în interes public (conform Legii nr. 361/2022)