LEGISLAȚIE

În scopul îmbunătăţirii calităţii şi eficienţei serviciilor de asigurare a accesului cetăţenilor şi al instituţiilor publice şi private la legislaţie, Ministerul Justiţiei a dezvoltat în sistem online, prin proiectul finanţat din fonduri europene nerambursabile „Implementarea Portalului N-Lex”, o bază de date legislativă naţională http://legislatie.just.ro în care se găsesc inclusiv actele normative ce reglementează organizarea și funcționarea Casei Județene de Pensii Botoșani:


▪ Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii;
Hotărârea de Guvern nr. 181/2024 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii;
Ordinul CNPP nr. 356/2024 pentru aprobarea modelelor deciziilor privind recalcularea pensiilor din sistemul public de pensii;
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

Hotărârea de Guvern nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
Hotărârea de Guvern nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii Publice.

 

Legislaţia care reglemenetază sistemul unitar de pensii publice, precum şi actele normative referitoare la asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale pot fi consultate şi descărcate de aici.