Transparenţa achizițiilor

Sistemul achiziţiilor publice din România este similar celui din alte state membre UE, întrucât legislaţia comunitară în domeniu (Directivele 2004/18/CE şi 2004/17/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului Uniunii Europene) a fost transpusă cu rigurozitate în legislaţia română.
Prin urmare, principiile impuse prin directivele europene – nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea, eficienţa utilizării fondurilor publice, asumarea răspunderii – au fost preluate şi în legislaţia naţională, aplicându-se tuturor achiziţiilor publice, indiferent de valoarea acestora.
Acestea sunt consacrate în mod expres prin Legea nr. 98/2016, actul normativ care stă la baza sistemului achiziţiilor publice. Nu mai puţin importantă este legislaţia secundară în domeniu, precum HGR nr.  395/2016 privind normele de aplicare ale Legii nr. 98/2016 şi Ordinul ANAP nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale.

Contracte de achiziții publice
(* – contracte care au valoarea totală mai mare de 5.000 EUR)

Anul 2020 Contract nr. 2915/27.04.2020 – SC Cosminguard Security SRL
Contract nr. 2916/27.04.2020 – SC Cosminguard Security SRL
Contract nr. 2917/27.04.2020 – SC Cosminguard Security SRL
Contract nr. 6483/27.04.2020 – SC Sintec SRL
Contract nr. 23124/27.04.2020 – Volosciuc Mareta II
Contract nr. 23261/28.04.2020 – SC Pricop Company SRL
Contract nr. 23263/28.04.2020 – SC Pricop Company SRL
Contract nr. 23287/28.04.2020 – CN Poșta Română SA
Contract nr. 23289/28.04.2020 – SC Garmon SRL
Anul 2019 Act adiţional nr. 1/76.680/20.12.2019, la Contractul nr. 26.860/22.04.2019
Act adiţional nr. 2/76.675/20.12.2019, la Contractul nr. 26.843/22.04.2019
Act adiţional nr. 2/76.675/20.12.2019, la Contractul nr. 26.841/22.04.2019
Act adiţional nr. 1/76.673/20.12.2019, la Contractul nr. 26.844/22.04.2019
Act adiţional nr. 1/76.672/20.12.2019, la Contractul nr. 26.848/22.04.2019
Act adiţional nr. 1/76.670/20.12.2019, la Contractul nr. 26.863/22.04.2019
Act adiţional nr. 1/76.668/20.12.2019, la Contractul nr. 27.204/22.04.2019
Act adiţional nr. 1/76.667/20.12.2019, la Contractul nr. 27.205/22.04.2019
Act adiţional nr. 1/76.661/20.12.2019, la Contractul nr. 27.203/22.04.2019
Act adiţional nr. 1/76.242/18.12.2019, la Contractul nr. 6.337/22.04.2019
Act adiţional nr. 1/75.609/16.12.2019, la Contractul nr. 27.201/22.04.2019
Contract nr. 34/08.11.2019, de prestări servicii şi execuţii lucrări de construcţii
Contract nr. 55.031/11.09.2019, de vânzare-cumpărare şi prestări servicii (inclusiv Anexa nr. 1 la Contract)
Contract nr. 9.026/01.05.2019, de închiriere (inclusiv Anexa nr. 1 la Contract)
Contract nr. 27.205/22.04.2019, de service şi întreţinere calculatoare şi imprimante (inclusiv Anexa nr. 1 la Contract)
Contract nr. 27.204/22.04.2019, de servicii traduceri (inclusiv Anexa nr. 1 la Contract)
Contract nr. 27.203/22.04.2019, de furnizare tipizate
Contract nr. 27.201/22.04.2019, comercial (inclusiv Anexa nr. 1, Anexa nr. 2 şi Anexa nr. 3 la Contract)
Contract cadru nr. 26.863/22.04.2019, de prestări servicii
Contract nr. 26.860/22.04.2019, de prestări servicii *)
Contract nr. 26.848/22.04.2019, de prestări servicii
Contract nr. 26.844/22.04.2019, de prestări servicii
Contract nr. 26.843/22.04.2019, de prestări servicii *)
Contract nr. 26.841/22.04.2019, de prestări servicii *)
Contract nr. 6.337/22.04.2019, de asistenţă tehnică software (inclusiv Anexa nr. 1 la Contract)
Anul 2018 Act adiţional nr. 84.292/27.12.2018, la Contractul de prestări servicii nr. 29.865/25.04.2018 *)
Act adiţional nr. 84.287/27.12.2018, la Contractul de prestări servicii nr. 29.866/25.04.2018 *)
Act adiţional nr. 84.284/27.12.2018, la Contractul de prestări servicii nr. 29.256/24.04.2018 *)
Contract nr. 29.865/25.04.2018, de prestări servicii *)
Contract nr. 29.256/24.04.2018, de prestări servicii *)
Anul 2017 Contract nr. 33.834/26.04.2017, de prestări servicii *)
Contract nr. 33.096/25.04.2017, de prestări servicii *)
Act adiţional nr. 6.896/31.01.2017, la Contractul de prestări servicii nr. 32.705/25.04.2016 *)
Anul 2016 Act adiţional nr. 84.123/30.12.2016, la Contractul de prestări servicii nr. 32.696/25.04.2016 *)
Contract nr. 32.696/25.04.2016, de prestări servicii *)
Contract nr. 32.705/25.04.2016, de prestări servicii *)
Anul 2015 Act adiţional nr. 3/30.12.2015, la Contractul de prestări servicii nr. 16.690/30.04.2015 *)
Act adiţional nr. 1/30.12.2015, la Contractul de prestări servicii nr. 16.479/29.04.2015 *)
Contract nr. 16.690/30.04.2015, de prestări servicii *)
Contract nr. 16.479/29.04.2015, de prestări servicii *)

Programe și strategii anuale de achiziții publice

Programe anuale de achiziţii publice Strategii anuale de achiziţii publice
2023 2023
2022 2022
2021 2021
2020 2020
2019 2019
2018 2018
2017 2017
2016

Centralizatoarele achizițiilor publice
cu evidenţierea execuţiei contractelor, în format deschis,
pentru contractele cu o valoare totală mai mare de 5.000 EUR, cu o actualizare trimestrială

Anul 2020 Trim. I Trim. al II-lea Trim. al III-lea Trim. al IV-lea
Anul 2019 Trim. I Trim. al II-lea Trim. al III-lea Trim. al IV-lea
Anul 2018 Trim. I Trim. al II-lea Trim. al III-lea Trim al IV-lea
Anul 2017 Trim. I Trim. al II-lea Trim. al III-lea Trim. al IV-lea
Anul 2016 Trim. I Trim. al II-lea Trim. al III-lea Trim. al IV-lea