TRANSPARENȚA ACHIZIȚIILOR

 

Sistemul achiziţiilor publice din România este similar celui din alte state membre UE, întrucât legislaţia comunitară în domeniu (Directivele 2004/18/CE şi 2004/17/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului Uniunii Europene) a fost transpusă cu rigurozitate în legislaţia română.
Prin urmare, principiile impuse prin directivele europene – nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea, eficienţa utilizării fondurilor publice, asumarea răspunderii – au fost preluate şi în legislaţia naţională, aplicându-se tuturor achiziţiilor publice, indiferent de valoarea acestora.
Acestea sunt consacrate în mod expres prin Legea nr. 98/2016, actul normativ care stă la baza sistemului achiziţiilor publice. Nu mai puţin importantă este legislaţia secundară în domeniu, precum HGR nr.  395/2016 privind normele de aplicare ale Legii nr. 98/2016 şi Ordinul ANAP nr. 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale.

A. Programe și strategii anuale de achiziții publice

Programe anuale de achiziţii publice Strategii anuale de achiziţii publice
2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017

B. Contracte de achiziții publice
(* – contracte care au valoarea totală mai mare de 5.000 EUR)

Anul 2023 2023_04.21 – Unixmed Center SRL Botoșani
2023_04.25 – Asociația Națională a Surzilor din România, Filiala Botoșani
2023_04.25 – CN Poșta Română SA București
2023_04.25 – SC Powerline SRL Botoșani (31)
2023_04.25 – SC Powerline SRL Botoșani (114)
2023_04.25 – SC SGPI Security Force SRL București
2023_04.25 – SC Sintec SRL Baia Mare
2023_04.25 – SC Web Emotion SRL Mihai Eminescu
2023_04.26 – II Volosciuc Mareta Botoșani
2023_04.26 – SC Fidelis Clipstarals SRL Botoșani (28232)
2023_04.26 – SC Fidelis Clipstarals SRL Botoșani (28233)
2023_04.26 – SC Garmon SRL Botoșani
2023_04.28 – Spitalul Municipal Dorohoi
2023_07.05 – SC Dolex Com SRL Râmnicu Vâlcea
Anul 2022 2022_04.18 – II Volosciuc Mareta Botoșani
2022_04.18 – PFA Condurache Adelina Botoșani
2022_04.18 – SC Garmon SRL Botoșani
2022_04.18 – SC Sintec SRL Baia Mare
2022_04.18 – SC Web Emotion SRL Mihai Eminescu
2022_04.19 – Asociația Națională a Surzilor din România, Filiala Botoșani
2022_04.19 – CN Poșta Română SA București
2022_04.19 – SC Powerline SRL Botoșani
2022_04.19 – SC SGPI Security Force SRL București
2022_04.20 – SC Pricop Company SRL Botoșani (25263)
2022_04.20 – SC Pricop Company SRL Botoșani (25265)
2022_11.24 – SC Fidelis Clipstarals SRL Botoșani (70599)
2022_11.24 – SC Fidelis Clipstarals SRL Botoșani (70600)
Anul 2021 Contracte
Acte adiționale
Anul 2020 Contract nr. 2915/27.04.2020 – SC Cosminguard Security SRL
Contract nr. 2916/27.04.2020 – SC Cosminguard Security SRL
Contract nr. 2917/27.04.2020 – SC Cosminguard Security SRL
Contract nr. 6483/27.04.2020 – SC Sintec SRL
Contract nr. 23124/27.04.2020 – Volosciuc Mareta II
Contract nr. 23261/28.04.2020 – SC Pricop Company SRL
Contract nr. 23263/28.04.2020 – SC Pricop Company SRL
Contract nr. 23287/28.04.2020 – CN Poșta Română SA
Contract nr. 23289/28.04.2020 – SC Garmon SRL
Anul 2019 Act adiţional nr. 1/76.680/20.12.2019, la Contractul nr. 26.860/22.04.2019
Act adiţional nr. 2/76.675/20.12.2019, la Contractul nr. 26.843/22.04.2019
Act adiţional nr. 2/76.675/20.12.2019, la Contractul nr. 26.841/22.04.2019
Act adiţional nr. 1/76.673/20.12.2019, la Contractul nr. 26.844/22.04.2019
Act adiţional nr. 1/76.672/20.12.2019, la Contractul nr. 26.848/22.04.2019
Act adiţional nr. 1/76.670/20.12.2019, la Contractul nr. 26.863/22.04.2019
Act adiţional nr. 1/76.668/20.12.2019, la Contractul nr. 27.204/22.04.2019
Act adiţional nr. 1/76.667/20.12.2019, la Contractul nr. 27.205/22.04.2019
Act adiţional nr. 1/76.661/20.12.2019, la Contractul nr. 27.203/22.04.2019
Act adiţional nr. 1/76.242/18.12.2019, la Contractul nr. 6.337/22.04.2019
Act adiţional nr. 1/75.609/16.12.2019, la Contractul nr. 27.201/22.04.2019
Contract nr. 34/08.11.2019, de prestări servicii şi execuţii lucrări de construcţii
Contract nr. 55.031/11.09.2019, de vânzare-cumpărare şi prestări servicii (inclusiv Anexa nr. 1 la Contract)
Contract nr. 9.026/01.05.2019, de închiriere (inclusiv Anexa nr. 1 la Contract)
Contract nr. 27.205/22.04.2019, de service şi întreţinere calculatoare şi imprimante (inclusiv Anexa nr. 1 la Contract)
Contract nr. 27.204/22.04.2019, de servicii traduceri (inclusiv Anexa nr. 1 la Contract)
Contract nr. 27.203/22.04.2019, de furnizare tipizate
Contract nr. 27.201/22.04.2019, comercial (inclusiv Anexa nr. 1, Anexa nr. 2 şi Anexa nr. 3 la Contract)
Contract cadru nr. 26.863/22.04.2019, de prestări servicii
Contract nr. 26.860/22.04.2019, de prestări servicii *)
Contract nr. 26.848/22.04.2019, de prestări servicii
Contract nr. 26.844/22.04.2019, de prestări servicii
Contract nr. 26.843/22.04.2019, de prestări servicii *)
Contract nr. 26.841/22.04.2019, de prestări servicii *)
Contract nr. 6.337/22.04.2019, de asistenţă tehnică software (inclusiv Anexa nr. 1 la Contract)
Anul 2018 Act adiţional nr. 84.292/27.12.2018, la Contractul de prestări servicii nr. 29.865/25.04.2018 *)
Act adiţional nr. 84.287/27.12.2018, la Contractul de prestări servicii nr. 29.866/25.04.2018 *)
Act adiţional nr. 84.284/27.12.2018, la Contractul de prestări servicii nr. 29.256/24.04.2018 *)
Contract nr. 29.865/25.04.2018, de prestări servicii *)
Contract nr. 29.256/24.04.2018, de prestări servicii *)
Anul 2017 Contract nr. 33.834/26.04.2017, de prestări servicii *)
Contract nr. 33.096/25.04.2017, de prestări servicii *)
Act adiţional nr. 6.896/31.01.2017, la Contractul de prestări servicii nr. 32.705/25.04.2016 *)
Anul 2016 Act adiţional nr. 84.123/30.12.2016, la Contractul de prestări servicii nr. 32.696/25.04.2016 *)
Contract nr. 32.696/25.04.2016, de prestări servicii *)
Contract nr. 32.705/25.04.2016, de prestări servicii *)
Anul 2015 Act adiţional nr. 3/30.12.2015, la Contractul de prestări servicii nr. 16.690/30.04.2015 *)
Act adiţional nr. 1/30.12.2015, la Contractul de prestări servicii nr. 16.479/29.04.2015 *)

Contract nr. 16.690/30.04.2015, de prestări servicii *)
Contract nr. 16.479/29.04.2015, de prestări servicii *)

C. Centralizatoarele achizițiilor publice (cu evidenţierea execuţiei contractelor, în format deschis, pentru contractele cu o valoare totală mai mare de 5.000 EUR, cu o actualizare trimestrială)

Anul 2023 Trim. I Trim. al II-lea Trim. al III-lea Trim. al IV-lea
Anul 2022 Trim. I Trim. al II-lea Trim. al III-lea Trim. al IV-lea
Anul 2021 Trim. I Trim. al II-lea Trim. al III-lea Trim. al IV-lea
Anul 2020 Trim. I Trim. al II-lea Trim. al III-lea Trim. al IV-lea
Anul 2019 Trim. I Trim. al II-lea Trim. al III-lea Trim. al IV-lea
Anul 2018 Trim. I Trim. al II-lea Trim. al III-lea Trim al IV-lea
Anul 2017 Trim. I Trim. al II-lea Trim. al III-lea Trim. al IV-lea
Anul 2016 Trim. I Trim. al II-lea Trim. al III-lea Trim. al IV-lea