BUGET / Bugetele Casei Județene de Pensii Botoșani

 

Bugetul cuprinde toate sursele financiare ale instituţiei (Bugetul asigurărilor sociale de stat, Bugetul de stat, Fondul asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale), pe ani, în format deschis, precum şi rectificările bugetare:

▪Bugetul instituţiei pe anul 2023 (BASS, FAAMBP, PNRR)
Bugetul instituţiei pe anul 2023 (BS)

▪Bugetul instituţiei pe anul 2022 (BASS, FAAMBP, PNRR)
Bugetul instituţiei pe anul 2022 (BS)

▪Bugetul instituţiei pe anul 2021

▪Bugetul instituţiei pe anul 2020

▪Bugetul instituţiei pe anul 2019

▪Bugetul instituţiei pe anul 2018

Bugetul instituţiei pe anul 2017

Bugetul instituţiei pe anul 2016

Bugetul instituţiei pe anul 2015