PENSII / Contestarea deciziilor de pensie

 

▪ Deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii
Deciziile de pensie pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrală de Contestaţii.
Procedura de examinare a deciziilor supuse contestării reprezintă procedură administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdicţional.
Deciziile de pensie necontestate în termenul de 30 de zile sunt definitive.

▪ Comisia Centrală de Contestaţii
Comisia Centrală de Contestaţii funcţionează în cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice.

Comisia Centrală de Contestaţii este organism de verificare, care examinează şi hotărăşte asupra deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii şi urmăreşte aplicarea corectă a legislaţiei referitoare la pensiile publice.
Organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei Centrale de Contestaţii au fost stabilite prin Ordinului nr. 1453/M.34/18.769/10.161 din 4 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

▪ Soluţionarea contestaţiilor
În soluţionarea contestaţiilor, Comisia Centrală de Contestaţii adoptă hotărâri.
Termenul de soluţionare a contestaţiei este de 45 de zile de la data înregistrării acesteia.
În termen de 5 zile de la adoptare, hotărârile Comisiei Centrale de Contestaţii se comunică persoanelor în cauză şi caselor teritoriale de pensii.

▪ Hotărârile Comisiei Centrale de Contestaţii
Hotărârile pot fi atacate la instanţa judecătorească competentă, în termen de 30 de zile de la comunicare.
Hotărârile care nu au fost atacate la instanţele judecătoreşti în termenul de 30 de zile sunt definitive.