CONTESTAREA DECIZIEI MEDICALE ASUPRA CAPACITĂȚII DE MUNCĂ

 

Deciziile medicale asupra capacităţii de muncă emise de Casa Judeţeană de Pensii Botoşani pot fi contestate, în termen de 30 de zile, la comisia medicală de contestaţii, care funcţionează în cadrul Centrului Regional de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă (CREMCM) Iaşi dar şi la Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă (INEMRCM) Bucureşti.

În vederea soluţionării, contestaţiile se depun iniţial la registratura CJP Botoşani, instituţie care înaintează, apoi, dosarele medicale către CREMCM Iaşi sau INEMRCM Bucureşti spre competentă soluţionare.

Termenul de rezolvare a contestaţiei este de 45 de zile de la data înregistrării acesteia. Decizia emisă în soluţionarea contestaţiei se comunică în termen de 5 zile de la data soluţionării. Ea poate fi atacată la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile de la comunicare.

Deciziile medicale asupra capacităţii de muncă, precum şi deciziile comisiilor medicale necontestate în termen rămân definitive.