● Comunicat de presă cu privire la ACTIVITATEA DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ a capacității de muncă, după data de 15 mai 2020

CABINET DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ BOTOȘANI: 0231.514466, 0725.943616, 0725.588820
CABINET DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ DOROHOI: 0231.613240, 0725.588816
E-MAIL: cjpbt.expertiza@yahoo.com

Începând cu data de 15.05.2020, cabinetele de expertiză medicală a capacității de muncă își reiau activitatea de expertizare a capacității de muncă, în cazul pensionarilor de invaliditate care urmau să fie revizuiți la termen, cu programare stabilită în perioada instituirii stării de urgență. Procedura de lucru este următoarea:

  • Pensionarilor care erau programați la revizuire în perioada stării de urgență și a căror revizuire nu a fost efectuată, li se vor solicita telefonic să comunice documentele medicale care au fost emise de la ultima revizuire medicală, precum și programul de recuperare efectuat. În acest caz, documentele vor fi trimise prin poștă sau, acolo unde este posibil, prin mijloace de comunicare electronică, la sediul casei de pensii.
  • În cazul pensionarilor care nu pot fi contactați telefonic se va emite o notificare scrisă privind necesitatea transmiterii documentelor medicale prin serviciul poștal.
  • După analizarea acestor documente se va emite decizie medicală asupra capacității de muncă, document care va fi comunicat pe adresa beneficiarului, cu confirmare de primire.
  • În situația în care documentele medicale nu sunt concludente, medicul expert de asigurări sociale va programa pensionarul pentru examinare clinică fără să solicite documente medicale suplimentare.
  • În cazul pensiilor de invaliditate, cazuri noi, cererea completată, împreună cu documentele medicale vor fi depuse în plic sigilat la casele teritoriale de pensii din raza de domiciliu sau prin poștă. Acolo unde este posibil, prin mijloace de comunicare electronice.

Reamintim că în perioada stării de urgență și încă 30 de zile după expirarea acesteia, deciziile medicale asupra capacității de muncă au fost menținute, urmând ca plata pensiei de invaliditate sau de urmaș să fie continuată până la data de 1 iulie 2020. Până la începutul lunii iulie 2020, toți pensionarii de invaliditate care aveau  termen de revizuire medicală stabilit până la 15.05.2020, vor fi contactați în vederea revizuirii pe baza documentelor existente sau a examinării clinice la cabinet, fără să fie solicitate documente medicale recente.

“Rugăm persoanele interesate de activitatea de expertiză medicală să se informeze prin telefon cu privire la eventualele nelămuriri pe care le au, pentru a evita o deplasare la sediul  instituției noastre. Precizăm că informațiile pot fi solicitate la telefon 0231.51.44.66 / 0725.94.36.16 și 0725.58.88.20 pentru Cabinetul de Expertiză Medicală Botoșani și 0231.61.32.40 sau 0725.58.88.16 pentru Cabinetul de Expertiză Medicală Dorohoi, precum și la adresa de poștă electronică: cjpbt.expertiza@yahoo.com, declară directorul CJP Botoșani, Cristina-Elena Anton.