● Comunicat referitor la continuarea dialogului bilateral între reprezentanții Casei Naționale de Pensii Publice din România și cei ai Institutului Național de Securitate Socială din Regatul Spaniei

La data de 16 septembrie 2020, a avut loc cea de a doua reuniune în format de  videoconferință între reprezentanții Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale din România, ai Ambasadei României în Regatul Spaniei și reprezentanții Institutului Național de Securitate Socială (INSS) din Regatul Spaniei.

Partea română a fost reprezentată de: Casa Națională de Pensii Publice, prin domnul Daniel BACIU – Președinte, doamna Nicoleta DINA – Secretar General, doamna Maria-Luiza SOCOL–FLORESCU – Director, Direcția Relații Internaționale, respectiv Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin doamna Liana-Ramona MOȘTENESCU-VASILIU – Director general, Direcţia Generală Afaceri Europene și Relații Internaționale.

Partea spaniolă a fost reprezentată de domnul Cesar Luis GOMEZ GARCILLAN – Director general Gestionare Prestații, doamna Teresa LÓPEZ GONZÁLEZ – Director adjunct Relații Internaționale, domnul Eduardo MAESO RIVAS – Șef Serviciu Colaborare Internațională Pensii – Institutul Național de Securitate Socială – INSS.

La reuniune au participat și reprezentanți ai Ambasadei României în Regatul Spaniei.

Scopul celei de a doua videoconferințe a fost acela de a continua discuțiile, inițiate cu ocazia primei videoconferințe româno-spaniole din 06.07.2020, privind modalitățile de eficientizare a colaborării dintre instituțiile de asigurări sociale din România și cele din Spania, în vederea eliminării tuturor dificultăților apărute în procesarea dosarelor de pensie la nivel bilateral, în baza regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială, pentru foștii sau actualii asigurați ai sistemului public de pensii din România și/sau din sistemul spaniol de asigurări sociale.

Conducerea CNPP a subliniat, în acest context, că este preocupată în mod real de situația românilor care au muncit, muncesc și locuiesc pe teritoriul Spaniei, respectiv de garantarea obținerii cu celeritate a drepturilor de pensie cuvenite acestora.

Domnul Daniel Baciu, președintele CNPP, a mulțumit omologilor spanioli și Ambasadei României în Regatul Spaniei pentru implicarea și sprijinul acordate în instrumentarea dosarelor de pensie internațională constituie în relația dintre cele două state, subliniind, totodată, necesitatea continuării acestor acțiuni comune.  

Președintele CNPP a subliniat faptul că, în urma acestor demersuri comune, numărul de dosare de pensie restante, aflate în evidența caselor teritoriale de pensii, constituite în relația cu Spania, a scăzut considerabil.

Agenda reuniunii a inclus:

  1. Problemele pe care le întâmpină, în continuare, casele teritoriale de pensii în procesarea dosarelor de pensie în cazul persoanelor care au desfășurat activități profesionale atât în România, cât și în Spania
  2. Protocolul propus de partea spaniolă privind schimbul de date dintre CNPP și INSS (deces, cuantum pensie).

Cu această ocazie, reprezentanții CNPP au pus accent pe necesitatea transmiterii, de către solicitanți, prin intermediul instituțiilor spaniole corespondente, a documentelor care fac dovada vechimii în muncă realizată în România anterior datei de 01.04.2001, precum și a celor care fac dovada perioadelor asimilate celor obligatorii în sistemul public de pensii din România.

Reamintim solicitanților de drepturi de pensie din România stabiliți pe teritoriul Spaniei că, în vederea stabilirii drepturilor de pensie cuvenite din sistemul public de pensii din România, este necesară depunerea/transmiterea tuturor documentelor prevăzute de legislația română, în original sau în copie certificată de instituțiile spaniole de securitate socială pentru conformitate cu originalul.

Vor fi prezentate, obligatoriu, actele din care să rezulte perioadele de activitate din România, precum carnetul de muncă sau adeverinţe eliberate, în condiţiile legii, de foştii angajatori din România, adeverinţe privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (dacă este cazul), adeverinţe privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii (dacă este cazul), diploma de absolvire a învăţământului universitar și adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi (dacă este cazul), livretul militar (dacă este cazul), adeverinţa de studii, în cazul urmaşilor copii în vârstă de peste 16 ani (pentru pensia de urmaș).

Lista detaliată a documentelor necesare pentru fiecare categorie de pensie se regăsește pe site-ul CNPP www.cnpp.ro – Secțiunea Pensii.

Subliniem faptul că, în încheierea videoconferinței, președintele CNPP a reiterat importanța finalizării urgente a tuturor dosarelor de pensie aflate în așteptarea unui răspuns din partea omologilor spanioli, transmițând rugămintea de a fi comunicate caselor teritoriale de pensii, cu celeritate, documentele și informațiile necesare solicitate părții spaniole.  

În cursul aceleiași zile, CNPP a transmis părții spaniole, prin intermediul Atașatei pe probleme de muncă și Sociale din cadrul Ambasadei României în Regatul Spaniei, lista actualizată a dosarelor restante pentru care partea română așteaptă urgent răspunsul părții spaniole.

 

DATE DE CONTACT PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

Casa Naţională de Pensii Publice
Direcţia Relaţii Internaţionale
Director Maria-Luiza Socol-Florescu
Str. Latină nr. 8, sector 2, Bucureşti
E-mail: dre@cnpp.ro
Web page: www.cnpp.ro
Tel.: 0040.21.311.80.47