Angajatorii sunt persoanele juridice sau fizice care angajează personal salariat şi care participă în condiţiile legii la sistemul public de pensii. Astfel, angajatorii participanţi la sistemul public de pensii au urmatoarele obligaţii faţă de CNPP:

– să reţină din salariu şi să vireze lunar contribuţia individuală de asigurări sociale;
– să calculeze şi să plătească lunar contribuţiile de asigurari sociale;
– să respecte termenele de plată a contribuţiilor;
– să depună în bancă contribuţiile datorate odata cu documentaţia pentru plata salariilor;
– să calculeze, să evidenţieze şi să urmărească plata majorărilor de întârziere;
– să asigure evidenţa contribuabililor şi a contribuţiilor pe baza codului numeric personal;
– să depună declaraţia nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către BASS;
– să respecte termenele de depunere a declaraţiilor nominale;
– să depună, în condiţiile legii, declaratia nominală rectificativă;
– să stabilească locurile de muncă cu condiţii deosebite şi/sau speciale;