AVERTIZORUL ÎN INTERES PUBLIC

Potrivit Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, persoanele care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul Casei Județene de Pensii Botoșani, au la dispoziție următoarele modalități de raportare:

● În scris, pe suport de hârtie:
– prin intermediul serviciilor poștale, la adresa: Casa Județeană de Pensii Botoșani, Calea Națională, nr. 85, cod poștal 710048, mun. Botoșani, jud. Botoșani;
– prin depunere personală, la secretarul Comisiei de soluționare a avertizărilor în interes public din cadrul Casei Județene de Pensii Botoșani.

● Telefonic, la numerele: 0231 536724 / 0231 536725.

● În format electronic, prin e-mail, la adresa: pensii.botosani@cnpp.ro.

● Prin întâlnire faţă în faţă, la cererea avertizorului în interes public.

Prin Decizia nr. 42 din 26 aprilie 2023 a directorului executiv al CJP Botoșani, la nivelul instituției noastre a fost aprobată ”Procedura de sistem privind avertizorul în interes public”.