COMISIA PARITARĂ

Decizia nr. 92 din 02.05.2022 pentru desemnarea reprezentanților funcționarilor publici în comisia paritară din cadrul Casei Județene de Pensii Botoșani