Protecţia datelor cu caracter personal

● Date despre responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal:

Prin Decizia directorului executiv al Casei Judeţene de Pensii Botoşani nr. 144/25.05.2018, doamna Brînduşa-Margareta RUSSU, consilier superior în cadrul Compartimentului Comunicare şi Relaţii Publice, a fost desemnată în calitate de responsabil cu protecţia datelor.
În aplicarea prevederilor art. 37 alin. (7) din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), datele de contact ale doamnei Brînduşa-Margareta RUSSU sunt:
– Telefon: 0725 588 820;
– E-mail: dpo.cjpbotosani@cnpp.ro, brandusa.russu@cnpp.ro.

● Regulamentul general privind protecţia datelor cu caracter personal:

https://www.dataprotection.ro/?page=noua%20_pagina_regulamentul_GDPR
(Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal)

● Nota de informare privind protecţia datelor cu caracter personal:

Nota de informare privind protecţia datelor cu caracter personal
(Casa Judeţeană de Pensii Botoşani)

● Formulare pentru exercitarea drepturilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

Cerere pentru exercitarea dreptului de acces
Cerere pentru exercitarea dreptului de opoziţie
Cerere pentru exercitarea dreptului de rectificare
Cerere pentru exercitarea dreptului de restricţionare a prelucrării datelor
Cerere pentru exercitarea dreptului de ştergere a datelor
Declaraţie privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Acest website foloseşte fişiere de tip cookie. Citiţi şi Politica de cookie-uri.

Ultima actualizare: 5 decembrie 2019