Comunicat OUG nr. 103/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale

În Monitorul Oficial al României, nr. 1010 din 20.12.2017, a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 103 prin care se aduc modificări și completări la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, respectiv la Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, legi aflate în sfera de competență a Casei Naționale de Pensii Publice.

Necesitatea acestui act normativ a rezultat din modificările și completările recente aduse Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, precum și pentru înlăturarea anumitor paralelisme legislative identificate.

Astfel, în domeniul pensiilor publice, noile reglementări vizează, în principal:

  • eliminarea dispozițiilor caduce și instituirea unor noi prevederi procedurale în cazul persoanelor care, în timp, au aparținut atât sistemului public de pensii, cât și celui militar; s-a urmărit, în acest fel, corelarea Legii nr. 263/2010 cu Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat;
  • asigurarea facultativă pe bază de contract de asigurare socială;
  • clarificarea mai multor reglementări din Legea nr. 263/2010, cum ar fi: definirea noțiunii de nevăzător, introducerea dreptului de opțiune al copilului între pensia proprie și pensia de urmaș, cumulul a două categorii diferite de pensie acordate în cadrul sistemului public de pensii, cumulul a două pensii de serviciu prevăzute de legile cu caracter special, recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale, inclusiv sumele cu titlu de pensii/alte drepturi prevăzute de legi speciale virate din eroare, ulterior decesului etc.
  • plata ajutorului de deces de către casele teritoriale de pensii în cazul angajaților;

Noul act normativ vizează și o serie de modificări la Legea nr. 346/2002. Acestea au în vedere clarificări privind pensia de invaliditate în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, acordarea pensiei de urmaş în urma decesului asiguratului în accident de muncă sau din cauza unei boli profesionale, clarificarea procedurilor de decontare cu clinicile/secţiile şi cabinetele de medicina muncii aflate în structura spitalelor.

Sunt realizate, totodată, corelări necesare cu prevederi ale Regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială pentru lucătorii migranți, dar și modificarea bazei de calcul a indemnizaţiilor prevăzute de lege ca urmare a modificărilor Legii nr. 227/2015.