Anunț concurs pentru ocuparea unui post de execuție, contractual pe perioadă determinată (06/2024 – 08/2024), în vederea evaluării dosarelor de pensii din sistemul public (OUG nr. 90/23.08.2021) – 30 mai 2024

Casa Județeană de Pensii Botoșani anunţă scoaterea la concurs a unui post de execuție – consilier (S) debutant, contractual pe perioadă determinată (iunie 2024 – august 2024), pentru activitatea de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public de pensii. (detalii)

La mulți ani 2020!

● Precizări referitoare la achitarea drepturilor restante cuvenite în urma recalculării pensiilor pentru beneficiarii prevederilor Legii nr. 221/2018

Descarcă anunțul CNPP cu precizări referitoare la achitarea drepturilor restante cuvenite în urma recalculării pensiilor pentru beneficiarii prevederilor Legii nr. 221/2018.

● Precizări referitoare la termenul de aplicare a prevederilor Legii nr. 186/2016

Casa Națională de Pensii Publice reamintește persoanelor care doresc să-și plătească retroactiv contribuția de asigurări sociale, în condițiile încheierii unui contract de asigurare în baza Legii nr.186/2016, cu modificările și completările ulterioare, că pot încheia un astfel de contract numai până la data de 31 decembrie 2018.

Condițiile și procedura încheierii contractelor de asigurare rămân neschimbate.

Persoanele interesate pot regăsi informațiile necesare pe portalul www.cnpp.ro, accesând, din prima pagină, domeniul Activități CNPP, subramura Contribuții/contribuții facultative.

De la data intrării în vigoare a Legii nr.186/2016, cu modificările și completările ulterioare, până la finalul lunii septembrie 2018 la nivel naţional au fost încheiate 39.341 contracte de asigurare socială pentru care casele teritoriale de pensii au încasat suma de 221.981.718 lei.

● Obligativitatea depunerii declarației cu privire la continuarea studiilor de către studenții urmași

Întrucât anul universitar începe la data de 01.10.2018 şi, în consecinţă, studenţii urmaşi, în vârstă de până la 26 ani sunt în imposibilitatea prezentării până la data de 25.09.2018 a dovezii privind continuarea studiilor, într-o primă fază, aceştia au obligaţia ca până la data menţionată să depună la casa teritorială de pensii o declaraţie (descarcă de aici) în acest sens, completată şi semnată olograf. Ulterior, dar nu mai târziu de 25.10.2018, aceştia au obligaţia de a prezenta adeverinţa din care să rezulte că în anul universitar în curs, respectiv 2018-2019, urmează o formă de învăţământ organizată conform legii.

● Informare privind schimbarea calendarului de plăți prin poștă

Informare privind schimbarea calendarului de plată a drepturilor care se achită prin intermediul CN Poșta Română SA, începând cu luna iulie 2018.

● Notă de informare privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal

Notă de informare privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal.

Responsabilul Casei Județene de Pensii Botoșani pentru protecția datelor cu caracter personal poate fi contactat la adresa de email: dpo.cjpbotosani@cnpp.ro

Comunicat OUG nr. 103/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale

În Monitorul Oficial al României, nr. 1010 din 20.12.2017, a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 103 prin care se aduc modificări și completări la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, respectiv la Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, legi aflate în sfera de competență a Casei Naționale de Pensii Publice.

Necesitatea acestui act normativ a rezultat din modificările și completările recente aduse Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, precum și pentru înlăturarea anumitor paralelisme legislative identificate.

Astfel, în domeniul pensiilor publice, noile reglementări vizează, în principal:

  • eliminarea dispozițiilor caduce și instituirea unor noi prevederi procedurale în cazul persoanelor care, în timp, au aparținut atât sistemului public de pensii, cât și celui militar; s-a urmărit, în acest fel, corelarea Legii nr. 263/2010 cu Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat;
  • asigurarea facultativă pe bază de contract de asigurare socială;
  • clarificarea mai multor reglementări din Legea nr. 263/2010, cum ar fi: definirea noțiunii de nevăzător, introducerea dreptului de opțiune al copilului între pensia proprie și pensia de urmaș, cumulul a două categorii diferite de pensie acordate în cadrul sistemului public de pensii, cumulul a două pensii de serviciu prevăzute de legile cu caracter special, recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale, inclusiv sumele cu titlu de pensii/alte drepturi prevăzute de legi speciale virate din eroare, ulterior decesului etc.
  • plata ajutorului de deces de către casele teritoriale de pensii în cazul angajaților;

Noul act normativ vizează și o serie de modificări la Legea nr. 346/2002. Acestea au în vedere clarificări privind pensia de invaliditate în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, acordarea pensiei de urmaş în urma decesului asiguratului în accident de muncă sau din cauza unei boli profesionale, clarificarea procedurilor de decontare cu clinicile/secţiile şi cabinetele de medicina muncii aflate în structura spitalelor.

Sunt realizate, totodată, corelări necesare cu prevederi ale Regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială pentru lucătorii migranți, dar și modificarea bazei de calcul a indemnizaţiilor prevăzute de lege ca urmare a modificărilor Legii nr. 227/2015.