● Informare privind schimbarea calendarului de plăți prin poștă

Informare privind schimbarea calendarului de plată a drepturilor care se achită prin intermediul CN Poșta Română SA, începând cu luna iulie 2018.