● Precizări referitoare la termenul de aplicare a prevederilor Legii nr. 186/2016

Casa Națională de Pensii Publice reamintește persoanelor care doresc să-și plătească retroactiv contribuția de asigurări sociale, în condițiile încheierii unui contract de asigurare în baza Legii nr.186/2016, cu modificările și completările ulterioare, că pot încheia un astfel de contract numai până la data de 31 decembrie 2018.

Condițiile și procedura încheierii contractelor de asigurare rămân neschimbate.

Persoanele interesate pot regăsi informațiile necesare pe portalul www.cnpp.ro, accesând, din prima pagină, domeniul Activități CNPP, subramura Contribuții/contribuții facultative.

De la data intrării în vigoare a Legii nr.186/2016, cu modificările și completările ulterioare, până la finalul lunii septembrie 2018 la nivel naţional au fost încheiate 39.341 contracte de asigurare socială pentru care casele teritoriale de pensii au încasat suma de 221.981.718 lei.