● Guvernul României a aprobat proiectul de Lege care stabileşte cadrul general aplicabil regimurilor de pensie suplimentară

Comunicatul de presă al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale privind aprobarea de către Guvernul României a proiectului de Lege care stabileşte cadrului general aplicabil regimurilor de pensie suplimentară.