● Precizări referitoare la unele modificări legislative în sistemul public de pensii aplicabile începând cu 01.09.2019

Biroul de presă al Casei Naţionale de Pensii Publice aduce la cunoştinţa cetăţenilor următoarele modificări legislative în sistemul public de pensii, aplicabile începând cu data de 01.09.2019:

  • valoarea punctului de pensie se majorează de la 1.100 lei la 1.265 lei;
  • nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari se majorează de la 640 lei la 704 lei;
  • indemnizaţia pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I  de  invaliditate, se majorează de  la 880 lei la 1.012 lei.