● DATELE DE CONTACT ALE CJP BOTOȘANI DE UTILIZAT ÎN ACTIVITATEA DE RELAȚII CU PUBLICUL LA DISTANȚĂ

Program de lucru cu publicul, în perioada 11.03.2020 – 31.03.2020
LA GHIȘEE:
● De luni, până joi, între orele 08.00 – 14.00
● Vineri, între orele 08.00 – 12.00

LA DISTANȚĂ (telefonic):
● De luni, până joi, între orele 08.00 – 16.30
● Vineri, între orele 08.00 – 14.00


Datele de contact (numere de telefon, adresă de e-mail) ale instituției de utilizat în activitatea de relații cu publicul la distanță sunt următoarele:
● Adresă poștă electronică: pensii.botosani@cnpp.ro
● Relații cu publicul: stabiliri prestații/depuneri cereri pensii – 0725.588.813
● Relații cu publicul: plăți prestații/ajutoare de deces – 0725.588.812
● Bilete de tratament – 0371.471.307
● Contracte de asigurări sociale – 0725.943.613
● Adeverințe stagii de cotizare/Negatii formular E101 (pentru Germania) – 0725.943.612
● Comunicare/Legea nr. 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public – 0725.588.820
● Secretariat/Registratură – 0231.536.724 / 0231.536.725
● Accidente de muncă și boli profesionale – 0725.940.712
● Pensii internaționale – 0725.940.714 / 0725.940.719
● Popriri/rețineri din pensii – 0725.940.717
● Cabinet de expertiză medicală Botoșani – 0231.514.466
● Cabinet de expertiză medicală Dorohoi – 0231.613.240 / 0725.588.816
● Director executiv – 0726.291.582
● Director executiv adjunct prestații și legi speciale – 0728.938.051
● Director executiv adjunct economic – 0793.693.963
● Șef serviciu evidență contribuabili – 0725.943.619
● Șef serviciu stabiliri prestatii – 0725.588.815
● Șef serviciu plăți prestații – 0725.943.620