● Anunț referitor la măsurile privind RELUAREA GRADUALĂ A ACTIVITĂȚII DE RELAȚII CU PUBLICUL în casele teritoriale de pensii

Odată cu trecerea la starea de alertă, instituțiile care funcționează în cadrul sistemului public de pensii își reiau activitatea de relaţii cu publicul, gradual.

Urmărim să protejăm – în continuare – sănătatea beneficiarilor noștri și să prevenim răspândirea Covid 19, astfel că vom începe cu următoarele servicii sensibile:

  •  Depunerea dosarelor de pensii și a cererilor de recalculare care presupun anexarea unor documente originale;
  •  Activitatea de expertiză medicală, în cazul pensiilor de invaliditate;
  •  Solicitarea ajutoarelor de deces.

Accesul în spaţiile închise va fi asigurat în condiţii de siguranţă sanitară și distanţare socială, cu respectarea fluxurilor și a traseelor definite.

Totodată, menținem și recomandăm posibilitatea:

  • transmiterii cererilor și a documentelor prin intermediul serviciilor poștale, de curierat și poștă electronică, facilitând accesul la serviciile caselor teritoriale de pensii și pentru persoanele care nu se pot deplasa la sediile acestora,
  • plăţii prin cont bancar a contribuţiilor de asigurări sociale și a ajutoarelor de deces.

Pentru celelalte tipuri de servicii activitatea va continua și va fi asigurată telefonic și prin intermediul mijloacelor moderne de comunicare, datele de contact fiind afișate pe pagina de internet a caselor teritoriale de pensii.