Comunicat privind clarificarea modului de organizare a studiilor efectuate în străinătate, în vederea stabilirii pensiei de urmaș

Pentru clarificarea modului de organizare a studiilor efectuate în străinătate, în vederea stabilirii pensiei de urmaș, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, din cadrul Ministerului Educației, recomandă ca solicitările să fie însoțite de copia după documentul școlar (dacă actul de studii este emis în limbile română, engleză, franceză spaniolă sau italiana) sau de copie și traducere în limba română (pentru actele emise în celelalte limbi străine).