Agenția Națională a Funcționarilor Publici, CONCURS NAȚIONAL, PROIECT – PILOT

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) a lansat în data de 23 martie 2023 PROIECTUL-PILOT AL CONCURSULUI NAȚIONAL pentru ocuparea unor funcții publice vacante din cadrul administraţiei publice centrale.
Proiectul-pilot are la bază o abordare modernă de recrutare în funcția publică și se desfășoară în două etape: etapa de recrutare, realizată prin concurs național, organizat de Agenția Națională a Funcționarilor Publici și etapa de selecție, realizată prin concurs pe post de către instituţiile şi autorităţile publice.
Concursul naţional este inspirat de modelul european de recrutare (EPSO) şi asigură derularea unui proces de recrutare transparent și incluziv, bazat pe competențe și în strânsă legătură cu nevoile reale ale instituțiilor publice.