CARIERĂ

Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

C O N C U R S U R I  –  a n u l  2 0 2 3

● Concurs (14 februarie 2023) – Compartimentul Expertiză Medicală (Cabinetul de Expertiză Medicală Nr. 1 Botoșani):
Anunț concurs; Bibliografie și Tematică concurs; Fișa postului

C O N C U R S U R I  –  a n u l  2 0 2 2

● Concurs (8 august 2022) – Serviciul Stabiliri Prestații:
Anunț concurs; Bibliografie concurs; Atribuțiile postului; Selecție dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate probă interviu; Rezultate finale

● Concurs (25 iulie 2022) – Compartimentul Gestiune Bilete de Tratament:
Anunț concurs; Bibliografie concurs; Atribuțiile postului; Tematică concurs; Selecție dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate probă interviu; Rezultate finale

● Concurs (14 iulie 2022) – Serviciul Stabiliri Prestații:
Anunț concurs; Bibliografie concurs; Atribuțiile postului; Selecție dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate probă interviu; Rezultate finale

● Concurs (20 iunie 2022) – Serviciul Financiar Contabilitate:
Anunț concurs; Bibliografie și Tematică concurs; Atribuțiile postului; Selecție dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate probă interviu; Rezultate finale

● Concurs (10 mai 2022) – Serviciul Stabiliri Prestații:
Anunț concurs; Bibliografie concurs; Tematică concurs; Selecție dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate contestații la proba scrisă; Rezultate probă interviu; Rezultate finale

C O N C U R S U R I / E X A M E N E  –  a n u l  2 0 2 1

● Concurs (14 decembrie 2021) – Serviciul Stabiliri Prestații:
Anunț concurs; Bibliografie concurs; Tematică concurs; Selecție dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate probă interviu; Rezultate finale

● Examen de promovare (4 octombrie 2021):
Anunț examen; Selecție dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate probă interviu; Rezultate finale

● Concurs (6 septembrie 2021) – pentru ocuparea posturilor, în vederea evaluării dosarelor de pensii din sistemul public (OUG nr. 90/23.08.2021):
Anunț concurs; Bibliografie concurs; Tematică concurs; Fișa postului – Consilier studii superioare; Fișa postului – Referent studii medii; Formular de înscriere la concurs; Acord prelucrare date cu caracter personal; Declarație de disponibilitate pentru perioada de angajare; Selecție dosare – consilier debutant; Selecție dosare – referent debutant; Rezultate probă scrisă; Rezultate contestațiiProgramare interviu; Rezultate probă interviu; Rezultate contestații la proba interviu; Rezultate finale

● Concurs – Compartimentul Expertiză Medicală (Cabinetul de Expertiză Medicală Dorohoi):
Anunț concurs; Tematică concurs; Bibliografie

● Concurs (19 iulie 2021) – Serviciul Financiar Contabilitate:
Anunț concurs; Bibliografie concurs; Selecție dosare; Rezultate probă scrisăRezultate probă interviu; Rezultate finale

● Concurs (13 iulie 2021) – Compartimentul Accidente de muncă și boli profesionale:
Anunț concurs; Bibliografie concurs; Selecție dosare; Rezultate proba eliminatorie; Rezultate probă scrisăRezultate probă interviu; Rezultate finale

● Concurs (11 mai 2021) – Compartimentul Expertiză Medicală:
Anunț examen; Bibliografie examen; Calendar concurs; Selecție dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate probă scrisă (după soluționarea contestației); Rezultate probă interviu; Rezultate finale


C O N C U R S U R I / E X A M E N E  –  a n u l  2 0 2 0

● Examen de promovare (17 decembrie 2020):
Anunț examen; Bibliografie examen; Selecție dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate probă interviu; Rezultate finale

 

C O N C U R S U R I  –  a n u l  2 0 1 9

● Concurs (25 septembrie 2019) – Serviciul Financiar-Contabilitate:
Anunț concurs; Bibliografie concurs; Selecție dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate probă scrisă (după soluţionarea contestaţiilor); Rezultate probă interviu; Rezultate finale

● Concurs (11 septembrie 2019) – Serviciul Financiar-Contabilitate:
Anunţ concurs; Bibliografie concurs; Selecție dosare;

● Concurs (4 septembrie 2019) – Serviciul Evidenţă Contribuabili:
Anunţ concurs; Bibiografie concurs; Selecție dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate probă interviu; Rezultate finale

● Concurs (15 ianuarie 2019) – Compartimentul Accidente de Muncă şi Boli Profesionale:
Anunţ concurs; Bibliografie concurs; Selecţie dosare; Rezultate probă scrisă; Anunţ – ora susţinerii interviului; Rezultate probă interviu; Rezultate finale


C O N C U R S U  R I  –  a n u l  2 0 1 7

● Concurs (24 august 2017) – Serviciul Stabiliri Prestaţii:
Anunţ concurs; Bibliografie concurs; Selecţie dosare; Rezultate proba scrisă; Rezultate probă interviu; Rezultate finale

● Concurs (22 mai 2017) – Serviciul Stabiliri Prestaţii:
Anunţ concurs; Bibliografie concurs; Selecţie dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate probă scrisă (după soluţionarea contestaţiilor);  Rezultate probă interviu; Rezultate probă interviu (după soluţionarea contestaţiilor)Rezultate finale

● Concurs (10 mai 2017) – Serviciul Evidenţă Contribuabili:
Anunţ concurs; Bibliografie concurs; Selecţie dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate probă interviu; Rezultate finale

● Concurs (24 aprilie 2017) – Serviciul Stabiliri Prestaţii:
Anunţ concurs; Bibliografie concurs; Selecţie dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate probă interviu; Rezultate finale