CARIERĂ

Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

Formularul de înscriere pentru ocuparea posturilor de execuție, contractuale pe perioadă determinată, în vederea evaluării dosarelor de pensii din sistemul public (OUG nr. 90/23.08.2021)

 

C O N C U R S U R I  –  a n u l  2 0 2 3

● Concurs (27 septembrie 2023) – pentru ocuparea posturilor de execuție, contractuale pe perioadă determinată (10/2023 – 08/2024), în vederea evaluării dosarelor de pensii din sistemul public (OUG nr. 90/23.08.2021):
Anunț concurs; Bibliografie concurs; Selecție dosare

● Concurs (7 iunie 2023) – Serviciul Plăți Prestații:
Anunț concurs; Bibliografie concurs; Atribuțiile postului;

● Concurs (14 februarie 2023) – Compartimentul Expertiză Medicală (Cabinetul de Expertiză Medicală Nr. 1 Botoșani):
Anunț concurs; Bibliografie și Tematică concurs; Fișa postului

C O N C U R S U R I  –  a n u l  2 0 2 2

● Concurs (8 august 2022) – Serviciul Stabiliri Prestații:
Anunț concurs; Bibliografie concurs; Atribuțiile postului; Selecție dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate probă interviu; Rezultate finale

● Concurs (25 iulie 2022) – Compartimentul Gestiune Bilete de Tratament:
Anunț concurs; Bibliografie concurs; Atribuțiile postului; Tematică concurs; Selecție dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate probă interviu; Rezultate finale

● Concurs (14 iulie 2022) – Serviciul Stabiliri Prestații:
Anunț concurs; Bibliografie concurs; Atribuțiile postului; Selecție dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate probă interviu; Rezultate finale

● Concurs (20 iunie 2022) – Serviciul Financiar Contabilitate:
Anunț concurs; Bibliografie și Tematică concurs; Atribuțiile postului; Selecție dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate probă interviu; Rezultate finale

● Concurs (10 mai 2022) – Serviciul Stabiliri Prestații:
Anunț concurs; Bibliografie concurs; Tematică concurs; Selecție dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate contestații la proba scrisă; Rezultate probă interviu; Rezultate finale

C O N C U R S U R I / E X A M E N E  –  a n u l  2 0 2 1

● Concurs (14 decembrie 2021) – Serviciul Stabiliri Prestații:
Anunț concurs; Bibliografie concurs; Tematică concurs; Selecție dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate probă interviu; Rezultate finale

● Examen de promovare (4 octombrie 2021):
Anunț examen; Selecție dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate probă interviu; Rezultate finale

● Concurs (6 septembrie 2021) – pentru ocuparea posturilor, în vederea evaluării dosarelor de pensii din sistemul public (OUG nr. 90/23.08.2021):
Anunț concurs; Bibliografie concurs; Tematică concurs; Fișa postului – Consilier studii superioare; Fișa postului – Referent studii medii; Formular de înscriere la concurs; Acord prelucrare date cu caracter personal; Declarație de disponibilitate pentru perioada de angajare; Selecție dosare – consilier debutant; Selecție dosare – referent debutant; Rezultate probă scrisă; Rezultate contestațiiProgramare interviu; Rezultate probă interviu; Rezultate contestații la proba interviu; Rezultate finale

● Concurs – Compartimentul Expertiză Medicală (Cabinetul de Expertiză Medicală Dorohoi):
Anunț concurs; Tematică concurs; Bibliografie

● Concurs (19 iulie 2021) – Serviciul Financiar Contabilitate:
Anunț concurs; Bibliografie concurs; Selecție dosare; Rezultate probă scrisăRezultate probă interviu; Rezultate finale

● Concurs (13 iulie 2021) – Compartimentul Accidente de muncă și boli profesionale:
Anunț concurs; Bibliografie concurs; Selecție dosare; Rezultate proba eliminatorie; Rezultate probă scrisăRezultate probă interviu; Rezultate finale

● Concurs (11 mai 2021) – Compartimentul Expertiză Medicală:
Anunț examen; Bibliografie examen; Calendar concurs; Selecție dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate probă scrisă (după soluționarea contestației); Rezultate probă interviu; Rezultate finale


C O N C U R S U R I / E X A M E N E  –  a n u l  2 0 2 0

● Examen de promovare (17 decembrie 2020):
Anunț examen; Bibliografie examen; Selecție dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate probă interviu; Rezultate finale

 

C O N C U R S U R I  –  a n u l  2 0 1 9

● Concurs (25 septembrie 2019) – Serviciul Financiar-Contabilitate:
Anunț concurs; Bibliografie concurs; Selecție dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate probă scrisă (după soluţionarea contestaţiilor); Rezultate probă interviu; Rezultate finale

● Concurs (11 septembrie 2019) – Serviciul Financiar-Contabilitate:
Anunţ concurs; Bibliografie concurs; Selecție dosare;

● Concurs (4 septembrie 2019) – Serviciul Evidenţă Contribuabili:
Anunţ concurs; Bibiografie concurs; Selecție dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate probă interviu; Rezultate finale

● Concurs (15 ianuarie 2019) – Compartimentul Accidente de Muncă şi Boli Profesionale:
Anunţ concurs; Bibliografie concurs; Selecţie dosare; Rezultate probă scrisă; Anunţ – ora susţinerii interviului; Rezultate probă interviu; Rezultate finale


C O N C U R S U  R I  –  a n u l  2 0 1 7

● Concurs (24 august 2017) – Serviciul Stabiliri Prestaţii:
Anunţ concurs; Bibliografie concurs; Selecţie dosare; Rezultate proba scrisă; Rezultate probă interviu; Rezultate finale


● Concurs (22 mai 2017) – Serviciul Stabiliri Prestaţii:
Anunţ concurs; Bibliografie concurs; Selecţie dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate probă scrisă (după soluţionarea contestaţiilor);  Rezultate probă interviu; Rezultate probă interviu (după soluţionarea contestaţiilor)Rezultate finale

● Concurs (10 mai 2017) – Serviciul Evidenţă Contribuabili:
Anunţ concurs; Bibliografie concurs; Selecţie dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate probă interviu; Rezultate finale


● Concurs (24 aprilie 2017) – Serviciul Stabiliri Prestaţii:

Anunţ concurs; Bibliografie concurs; Selecţie dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate probă interviu; Rezultate finale