C A R I E R Ă

Formular de înscriere – prevăzut la art. 137 lit. b) din Anexa nr. 10 din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, prin raportare la art. VII din OUG nr. 121/2023 – FUNCȚIONARI PUBLICI.

Formular de înscriere (pdf / doc) – pentru ocuparea unui post de execuție, contractual pe perioadă determinată, în vederea evaluării dosarelor de pensii din sistemul public (OUG nr. 90/23.08.2021) – PERSONAL CONTRACTUAL.

Formular adeverință de vechimecare să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, potrivit prevederilor din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 

C O N C U R S U R I / E X A M E N E  –  a n u l  2 0 2 4

● 10 iunie 2024 – Concurs de recrutare (Serviciul Stabiliri Prestații):
Anunț concurs, Bibliografie și tematică concurs; Conținutul dosarului de concurs; Fișa postului; Selecție dosare; Barem de corectare proba scrisă; Rezultate proba scrisă; Rezultate proba interviu; Rezultate finale concurs.

● 30 mai 2024 – Concurs pentru ocuparea unui post de execuție, contractual pe perioadă determinată (06/2024 – 08/2024), în vederea evaluării dosarelor de pensii din sistemul public (OUG nr. 90/23.08.2021):
Anunț, Bibliografie și Tematică concurs; Formular de înscriere la concurs (pdf / doc); Selecție dosare; Barem de corectare test grilă; Rezultate proba scrisă; Rezultate probă interviu; Rezultate finale.

● 24 aprilie 2024 – Examen de promovare în grad profesional:
Anunț; Bibliografie; Tematică; Selecție dosar; Barem de corectare proba scrisă; Rezultat proba scrisă; Rezultat proba interviu; Rezultat final examen

● 29 martie 2024 – Concurs de recrutare (Serviciul Stabiliri Prestații):
Anunț concurs, Bibliografie și tematică concurs; Conținutul dosarului de concurs; Fișa postului; Selecție dosare; Barem de corectare proba scrisă; Erată la baremul de corectare proba scrisă; Rezultate proba scrisă; Rezultat proba interviu; Rezultate finale concurs.

● 11 ianuarie 2024 – Examen de promovare în grad profesional:
Anunț examen; Bibliografie examen; Selecție dosare; Rezultate proba scrisă; Rezultate proba interviu; Rezultate finale examen.

 

C O N C U R S U R I  –  a n u l  2 0 2 3

● 27 septembrie 2023 – Concurs pentru ocuparea posturilor de execuție, contractuale pe perioadă determinată (10/2023 – 08/2024), în vederea evaluării dosarelor de pensii din sistemul public (OUG nr. 90/23.08.2021):
Anunț concurs; Bibliografie concurs; Selecție dosare; Barem test grilă; Rezultate proba scrisă; Anunț probă interviu; Rezultate interviu; Rezultate finale concurs.

● 7 iunie 2023 – Concurs de recrutare (Serviciul Plăți Prestații):
Anunț concurs; Bibliografie concurs; Atribuțiile postului; Renunțare continuare procedură concurs.

● 14 februarie 2023 – Concurs (Compartimentul Expertiză Medicală – Cabinetul de Expertiză Medicală Nr. 1 Botoșani):
Anunț concurs; Bibliografie și Tematică concurs; Fișa postului; Nu s-a înscris niciun candidat.

 

C O N C U R S U R I  –  a n u l  2 0 2 2

● 8 august 2022 – Concurs de recrutare (Serviciul Stabiliri Prestații):
Anunț concurs; Bibliografie concurs; Atribuțiile postului; Selecție dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate probă interviu; Rezultate finale concurs.

● 25 iulie 2022 – Concurs de recrutare (Compartimentul Gestiune Bilete de Tratament):
Anunț concurs; Bibliografie concurs; Atribuțiile postului; Tematică concurs; Selecție dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate probă interviu; Rezultate finale concurs.

● 14 iulie 2022 – Concurs de recrutare (Serviciul Stabiliri Prestații):
Anunț concurs; Bibliografie concurs; Atribuțiile postului; Selecție dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate probă interviu; Rezultate finale concurs.

● 20 iunie 2022 – Concurs de recrutare (Serviciul Financiar Contabilitate):
Anunț concurs; Bibliografie și Tematică concurs; Atribuțiile postului; Selecție dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate probă interviu; Rezultate finale concurs.

● 10 mai 2022 – Concurs de recrutare (Serviciul Stabiliri Prestații):
Anunț concurs; Bibliografie concurs; Tematică concurs; Selecție dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate contestații la proba scrisă; Rezultate probă interviu; Rezultate finale concurs.

 

C O N C U R S U R I / E X A M E N E  –  a n u l  2 0 2 1

● 14 decembrie 2021 – Concurs de recrutare (Serviciul Stabiliri Prestații):
Anunț concurs; Bibliografie concurs; Tematică concurs; Selecție dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate probă interviu; Rezultate finale concurs.

● 4 octombrie 2021 – Examen de promovare în grad profesional:
Anunț examen; Selecție dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate probă interviu; Rezultate finale examen.

● 6 septembrie 2021 – Concurs pentru ocuparea posturilor, în vederea evaluării dosarelor de pensii din sistemul public (OUG nr. 90/23.08.2021):
Anunț concurs; Bibliografie concurs; Tematică concurs; Fișa postului – Consilier studii superioare; Fișa postului – Referent studii medii; Formular de înscriere la concurs; Acord prelucrare date cu caracter personal; Declarație de disponibilitate pentru perioada de angajare; Selecție dosare – consilier debutant; Selecție dosare – referent debutant; Rezultate probă scrisă; Rezultate contestații; Programare interviu; Rezultate probă interviu; Rezultate contestații la proba interviu; Rezultate finale concurs.

● Concurs – Compartimentul Expertiză Medicală (Cabinetul de Expertiză Medicală Dorohoi):
Anunț concurs; Tematică concurs; Bibliografie; Nu s-a înscris niciun candidat.

● 19 iulie 2021 – Concurs de recrutare (Serviciul Financiar Contabilitate):
Anunț concurs; Bibliografie concurs; Selecție dosare; Rezultate probă scrisă;  Rezultate probă interviu; Rezultate finale concurs.

● 13 iulie 2021 – Concurs de recrutare (Compartimentul Accidente de muncă și boli profesionale):
Anunț concurs; Bibliografie concurs; Selecție dosare; Rezultate proba eliminatorie; Rezultate probă scrisă;  Rezultate probă interviu; Rezultate finale concurs.

● 11 mai 2021 – Concurs de recrutare (Compartimentul Expertiză Medicală):
Anunț examen; Bibliografie examen; Calendar concurs; Selecție dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate probă scrisă (după soluționarea contestației); Rezultate probă interviu; Rezultate finale concurs.


C O N C U R S U R I / E X A M E N E  –  a n u l  2 0 2 0

● 17 decembrie 2020 – Examen de promovare în grad profesional:
Anunț examen; Bibliografie examen; Selecție dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate probă interviu; Rezultate finale examen.

C O N C U R S U R I  –  a n u l  2 0 1 9

● 25 septembrie – Concurs de recrutare (Serviciul Financiar-Contabilitate):
Anunț concurs; Bibliografie concurs; Selecție dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate probă scrisă (după soluţionarea contestaţiilor); Rezultate probă interviu; Rezultate finale concurs.

● 11 septembrie 2019 – Concurs de recrutare (Serviciul Financiar-Contabilitate):
Anunţ concurs; Bibliografie concurs; Selecție dosare.

● 4 septembrie 2019 – Concurs de recrutare (Serviciul Evidenţă Contribuabili):
Anunţ concurs; Bibiografie concurs; Selecție dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate probă interviu; Rezultate finale concurs.

● 15 ianuarie 2019 – Concurs de recrutare (Compartimentul Accidente de Muncă şi Boli Profesionale):
Anunţ concurs; Bibliografie concurs; Selecţie dosare; Rezultate probă scrisă; Anunţ – ora susţinerii interviului; Rezultate probă interviu; Rezultate finale concurs.


C O N C U R S U  R I  –  a n u l  2 0 1 7

● 24 august 2017 – Concurs de recrutare (Serviciul Stabiliri Prestaţii):
Anunţ concurs; Bibliografie concurs; Selecţie dosare; Rezultate proba scrisă; Rezultate probă interviu; Rezultate finale.

● 22 mai 2017 – Concurs de recrutare (Serviciul Stabiliri Prestaţii):
Anunţ concurs; Bibliografie concurs; Selecţie dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate probă scrisă (după soluţionarea contestaţiilor);  Rezultate probă interviu; Rezultate probă interviu (după soluţionarea contestaţiilor); Rezultate finale concurs.

● 10 mai 2017 – Concurs de recrutare (Serviciul Evidenţă Contribuabili):
Anunţ concurs; Bibliografie concurs; Selecţie dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate probă interviu; Rezultate finale concurs.

● 24 aprilie 2017 – Concurs de recrutare (Serviciul Stabiliri Prestaţii):
Anunţ concurs; Bibliografie concurs; Selecţie dosare; Rezultate probă scrisă; Rezultate probă interviu; Rezultate finale concurs.