Proiectul de lege privind sistemul public de pensii

Anexa nr. 1 – Lista cuprinzând personalul navigant din aviaţia civilă ale cărui locuri de muncă se încadrează în condiţii speciale

Anexa nr. 2 – Lista cuprinzând locurile de muncă încadrate în condiţii speciale, în care se desfăşoară următoarele activităţi

Anexa nr. 3 – Lista cuprinzând unităţile care au obţinut Hotărârea de menţinere a avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii speciale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e). din Legea nr. 263/2010privind sistemul unitare de pensii publice

Anexa nr. 4 – Lista cuprinzând profesiile din activitatea artistică ale căror locuri de muncă se încadrează în condiţii speciale

Anexa nr. 5 – Vârste standard de pensionare şi stagii complete de cotizare (femei şi bărbaţi)

Anexa nr. 6 – Adeverinţă privind angajarea, eliberată în baza statelor de plată aflate în arhivele societăţilor

Anexa nr. 7 – Câştigul salarial mediu

Anexa nr. 8 – Salariul minim pe ţară

Anexa nr. 9 – Adeverinţă privind încadrarea în grupă de muncă

Expunere de motive