Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție – 29 martie 2024

În conformitate cu prevederile art. VII, alin. (3) din OUG nr. 115/2023 și art. VII alin. (7) / XI / XII din OUG nr. 121/2023 pentru modificarea și completarea Codului administrativ, Casa Județeană de Pensii Botoșani organizează, în data de 29.03.2024, concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de Inspector, Clasa I, grad profesional principal, la Serviciul Stabiliri Prestații. (detalii)