Anunț examen de promovare în grad profesional pentru o funcție publică de execuție – 24 aprilie 2024

În conformitate cu prevederile art. 617 alin. (2) și art. 618 alin. (22) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Casa Județeană de Pensii Botoșani organizează, la sediul instituției din Botoșani, Calea Națională nr. 85, examen de promovare în grad profesional pentru funcția publică de execuție Inspector, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Serviciului Evidență Contribuabili, în gradul profesional după promovare – superior (detalii).