Intrari dupa Bogdan

● Precizări referitoare la acordarea prestațiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2018

În conformitate cu prevederile art. 122 alin. (1) din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, „acordarea prestaţiilor privind tratamentul balnear se face prin atribuirea de bilete de tratament solicitanţilor îndreptăţiţi, în limita numărului de locuri asigurate în unităţi de tratament din proprietatea Casei Naționale de Pensii Publice, precum şi a numărului de locuri contractate cu alte unităţi de profil şi a sumelor alocate pentru această prestaţie prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat”.

Comunicat de presă

Descarcă comunicatul de presă privind modificările legislative de care beneficiază unii pensionari începând cu 1 februarie 2017.