Plata pensiei încetează începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze:

■pensionarul a decedat;

■pensionarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată pensia;

■pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmaş încadrat în grad de invaliditate şi-a redobândit capacitatea de muncă;

■au expirat 12 luni de la data la care pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmaş încadrat în grad de invaliditate:

– nu s-a prezentat la revizuirea medicală obligatorie;

– nu s-a prezentat la convocarea pentru expertizare medicală;

– nu a mai urmat programele recuperatorii.

■copilul, beneficiar al unei pensii de urmaş, a împlinit vârsta de 26 de ani;

■pensionarul urmaş a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracţiunea de omor sau tentativă de omor, comisă asupra susţinătorului.