Plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze:

■pensionarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat, dacă pensia se plăteşte de către celălalt stat, în condiţiile convenţiilor internaţionale încheiate;

■pensionarul beneficiar al unei pensii anticipate, anticipate parţiale, de invaliditate de gradul I sau II realizează venituri din activităţi profesionale pe bază de contract de muncă, din drepturi de autor şi drepturi conexe, ca funcţionar public, ca administrator sau manager în baza unui contract de administrare sau management, ca membru al unei intreprinderi individuale, intreprinderi familiale sau persoane fizice autorizate;

■pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmaş încadrat în grad de invaliditate nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie;

■pensionarul de invaliditate nu mai urmează programele recuperatorii;

■pensionarul de invaliditate de gradul III desfăşoară activităţi profesionale, depăşind jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv;

■pensionarul urmaş a împlinit 16 ani şi nu face dovada continuării studiilor. Plata pensiei se suspendă începând cu 1 octombrie a anului în curs.

■soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş în sistemul public de pensii se află în una din situaţiile:

– realizează venituri brute lunare mai mari de 35% din caştigul salarial mediu brut pe ţară;

– s-a recăsătorit;

– optează pentru o altă pensie din acelaşi sistem sau dintr-un alt sistem de asigurări sociale.

■pensionarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, referitoare la cumulul pensiei cu salariul.