Reluarea în plată a pensiilor suspendate se face la cerere, începînd în luna următoare celei în care a încetat cauza suspendării, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data încetării cauzei suspendării.

În cazul în care cererea de recalculare a fost depusă după expirarea termenului de 30 de zile, plata se face începînd cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea.

Reluarea în plată a pensiei de urmaş suspendate (în cazul copiilor care nu mai urmează cursurile scolare) se face de la data începerii anului şcolar.