BILETE DE TRATAMENT BALNEAR

 

● Criterii de acordare a biletelor de tratament balnear pentru anul 2024 (pdf) .
● Lista stațiunilor și tarifele pentru biletele de tratament balnear (detalii) .
● Cerere pentru acordarea biletului de tratament balnear (pdf) .
● Declarație în vederea acordării acordarea biletelor de tratament balnear (pdf).
● Adeverință de salariat în vederea acordării biletelor de tratament balnear (pdf / doc).

Alocare bilete de tratament balnear 2024
Număr
serie
Zi de intrare
(prima zi de cazare)
Tabel nominal privind alocarea biletelor de tratament
Data afişării alocării
1 19.02.2024
2 06.03.2024 Tabel nr. 11.035 din 20.02.2024 (pdf)
Afișat: 20.02.2024
3 22.03.2024 Tabel nr. 14.593 din 06.03.2024 (pdf)
Afișat: 06.03.2024
4 07.04.2024 Tabel nr. 17.911 din 20.03.2024 (pdf)
Afișat: 20.03.2024
5 23.04.2024 Tabel nr. 22.068 din 05.04.2024 (pdf)
Afișat: 05.04.2024
6 09.05.2024 Tabel nr. 25.360 din 19.04.2024 (pdf)
Afișat: 19.04.2024
7 25.05.2024 Tabel nr. 28.709 din 09.05.2024 (pdf)
Afișat: 09.05.2024
8 10.06.2024
9 26.06.2024
10 12.07.2024
11 28.07.2024
12 13.08.2024
13 29.08.2024
14 14.09.2024
15 30.09.2024
16 16.10.2024
17 01.11.2024
18 17.11.2024
19 03.12.2024

Asiguraţii şi pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia de prestaţii privind tratamentul balnear, altul decât cel care, potrivit legii, se suportă de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, după cum urmează:
a) gratuit – pensionarii de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurãrilor sociale;
b) cu suportarea de către beneficiar a unei contribuţii băneşti – asiguraţii sistemului public de pensii şi pensionarii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a).

Acordarea prestaţiilor privind tratamentul balnear se face ca urmare a cererii solicitanţilor îndreptăţiţi, prin atribuirea de bilete de tratament cu durata de 16 zile:
– în limita numărului de locuri asigurate în unităţi de tratament din proprietatea Casei Nationale de Pensii Publice (CNPP), precum şi a numărului de locuri contractate cu alte unităţi de profil;
– în limita sumelor alocate pentru această prestaţie prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat;
– pe baza unor criterii aprobate anual prin ordin al preşedintelui CNPP.