Bilete de tratament balnear

Asiguraţii şi pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia, de prestaţii privind tratamentul balnear, altul decât cel care, potrivit legii, se suportă de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, după cum urmează:
a) gratuit – pensionarii de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurãrilor sociale;
b) cu suportarea de către beneficiar a unei contribuţii băneşti – asiguraţii sistemului public de pensii şi pensionarii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a).

Acordarea prestaţiilor privind tratamentul balnear se face ca urmare a cererii solicitanţilor îndreptăţiţi, prin atribuirea de bilete de tratament cu durata de 16 zile:
– în limita numărului de locuri asigurate în unităţi de tratament din proprietatea Casei Nationale de Pensii Publice (CNPP), precum şi a numărului de locuri contractate cu alte unităţi de profil;
– în limita sumelor alocate pentru această prestaţie prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat;
– pe baza unor criterii aprobate anual prin ordin al preşedintelui CNPP .

● Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear pentru anul 2022, prin sistemul organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice, aprobate prin Ordinul CNPP nr. 72/10.02.2022.
Lista stațiunilor și tarifele pentru biletele de tratament.

Anul 2022
Diagramele de alocare a biletelor de tratament
Număr serie Data începerii seriei Diagrama de alocare/data afişării
1 09.03.2022
2 23.03.2022 Descarcă
10.03.2022
3 08.04.2022 Descarcă
25.03.2022
4 24.04.2022 Descarcă
08.04.2022
5 10.05.2022 Descarcă
21.04.2022
6 26.05.2022 Descarcă
10.05.2022
7 11.06.2022 Descarcă
27.05.2022
8 27.06.2022 Descarcă
09.06.2022
9 13.07.2022 Descarcă
28.06.2022
10 29.07.2022 Descarcă
15.07.2022
11 14.08.2022 Descarcă
28.07.2022
12 30.08.2022 Descarcă
12.08.2022
13 15.09.2022 Descarcă
30.08.2022
14 01.10.2022 Descarcă
16.09.2022
15 17.10.2022 Descarcă
30.09.2022
16 02.11.2022 Descarcă
17.10.2022
17 16.11.2022 Descarcă
01.11.2022
18 30.11.2022 Descarcă
14.11.2022