Bilete de tratament balnear

Asiguraţii şi pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia, de prestaţii privind tratamentul balnear, altul decât cel care, potrivit legii, se suportă de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, după cum urmează:
a) gratuit – pensionarii de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurãrilor sociale;
b) cu suportarea de către beneficiar a unei contribuţii băneşti – asiguraţii sistemului public de pensii şi pensionarii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a).

Acordarea prestaţiilor privind tratamentul balnear se face ca urmare a cererii solicitanţilor îndreptăţiţi, prin atribuirea de bilete de tratament cu durata de 16 zile:
– în limita numărului de locuri asigurate în unităţi de tratament din proprietatea Casei Nationale de Pensii Publice (CNPP), precum şi a numărului de locuri contractate cu alte unităţi de profil;
– în limita sumelor alocate pentru această prestaţie prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat;
– pe baza unor criterii aprobate anual prin ordin al preşedintelui CNPP .

● Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear pentru anul 2023, prin sistemul organizat și administrat de Casa Națională de Pensii Publice, aprobate prin Ordinul CNPP nr. 27/13.01.2023.
Lista stațiunilor și tarifele pentru biletele de tratament.

Anul 2023
Diagramele de alocare a biletelor de tratament
Număr serie Data începerii seriei Diagrama de alocare/data afişării
1 09.03.2023
2 23.03.2023 Descarcă
10.03.2023
3 06.04.2023 Descarcă
21.03.2023
4 20.04.2023 Descarcă
04.04.2023
5 06.05.2023 Descarcă
19.04.2023
6 22.05.2023 Descarcă
04.05.2023
7 07.06.2023 Descarcă
22.05.2023
8 23.06.2023 Descarcă
08.06.2023
9 09.07.2023 Descarcă
21.06.2023
10 25.07.2023 Descarcă
07.07.2023
11 10.08.2023 Descarcă
24.07.2023
12 26.08.2023 Descarcă
09.08.2023
13 11.09.2023 Descarcă
24.08.2023
14 27.09.2023 Descarcă
12.09.2023
15 13.10.2023 Descarcă
25.09.2023
16 29.10.2023 Descarcă
13.10.2023
17 14.11.2023 Descarcă
27.10.2023
18 30.11.2023 Descarcă
14.11.2023