Bilete de tratament balnear

Asiguraţii şi pensionarii sistemului public de pensii pot beneficia, de prestaţii privind tratamentul balnear, altul decât cel care, potrivit legii, se suportă de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, după cum urmează:
a) gratuit – pensionarii de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurãrilor sociale;
b) cu suportarea de către beneficiar a unei contribuţii băneşti – asiguraţii sistemului public de pensii şi pensionarii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a).

Acordarea prestaţiilor privind tratamentul balnear se face ca urmare a cererii solicitanţilor îndreptăţiţi, prin atribuirea de bilete de tratament cu durata de 12-18 zile:
– în limita numărului de locuri asigurate în unităţi de tratament din proprietatea Casei Nationale de Pensii Publice (CNPP), precum şi a numărului de locuri contractate cu alte unităţi de profil;
– în limita sumelor alocate pentru această prestaţie prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat;
– pe baza unor criterii aprobate anual prin ordin al preşedintelui CNPP .

Descarcă criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear pentru anul 2021 în sistemul organizat și administrat de Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale aprobate prin Ordinul CNPP nr. 141/16.03.2021.

Descarcă lista cu unitățile de cazare aparținând SC TBRCM SA.

Anul 2021
Diagramele de alocare a biletelor de tratament
Număr serie Data începerii seriei Diagrama de alocare/data afişării
1  23.03.2021
2 06.04.2021 Descarcă
25.03.2021
3 22.04.2021 Descarcă
07.04.2021
4 08.05.2021 Descarcă
22.04.2021
5 24.05.2021 Descarcă
10.05.2021
6 09.06.2021 Descarcă
24.05.2021
7 25.06.2021 Descarcă
10.06.2021
8 11.07.2021 Descarcă
28.06.2021
9 27.07.2021 Descarcă
12.07.2021
10 12.08.2021 Descarcă
28.07.2021
11 28.08.2021 Descarcă
13.08.2021
12 13.09.2021 Descarcă
30.08.2021
13 29.09.2021 Descarcă
14.09.2021
14 15.10.2021 Descarcă
01.10.2021
15 31.10.2021 Descarcă
15.10.2021
16 16.11.2021 Descarcă
02.11.2021
17 02.12.2021 Descarcă
16.11.2021