● Informare privind modificările aduse în domeniul asigurărilor sociale de O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normatice și prorogarea unor termene și H.G. nr. 937/20018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

În perioada 2019 – 2021 se mențin în plată la nivelul acordat/cuvenit pentru decembrie 2018 următoarele drepturi:

  • Indemnizațiile prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
  • Drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția drepturilor prevăzute la art. 1;
  • Drepturile prevăzute de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, rebuplicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția drepturilor prevăzute la art. 11;
  • Drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1999 privind pensiile IOVR, cu modificările și completările ulterioare;
  • Indemnizațiile prevăzute de O.G. nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare;
  • Indemnizațiile prevăzute de Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961, cu modificările și completările ulterioare;
  • Indemnizația prevăzută de legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizației pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți din România, republicată;
  • Ajutorul lunar pentru soțul supraviețuitor, acordat în temeiul Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar soțul supraviețuitor, cu modificările ulterioare;
  • Indemnizațiile stabilite în baza legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni- august 1977 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Începând cu data de 1 ianuarie 2019, valoarea punctului de pensie se menține la 1.100 lei și, începând cu 1 septembrie 2019, valoarea punctului de pensie se majorează cu 15% și va fi 1.265 lei.

Nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, acordată conform O.U.G. nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările și completările ulterioare, se menține la 640 lei, iar începând cu 1 septembrie 2019 se majorează cu 10% și va fi de 704 lei.

În anul 2019 indicele de corecție, prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, este de 1,20.

Începând cu 1 ianuarie 2019 nivelul minim al venitului lunar asigurat, în cazul persoanelor asigurate în sistemul public de pensii în baza unui contract de asigurare socială, este de 2.080 lei, pentru care contribuția de asigurări sociale datorată este de 520 lei.

Indemnizația lunară acordată în temeiul Legii nr. 8/2006, care reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau după caz, aflată în plată la data solicitării, nu poate depăși suma de 4.160 lei începând cu data de 1 ianuarie 2019.

 

Compartiment comunicare şi relaţii publice