● Anunţ referitor la transmiterea prin mijloace electronice a adeverinţelor care atestă continuarea studiilor

După cum este cunoscut, potrivit prevederilor art. 114 alin. (2) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, plata pensiei de urmaş se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs, în situaţia copilului, beneficiar al unei pensii de urmaş, care nu face dovada continuării studiilor.

Sunt avuţi în vedere copiii urmaşi care au depăşit vârsta de 16 ani.

Având în vedere că, în prezent, instituţiile de învăţământ comunică prin mijloace electronice adeverinţele prin care se face dovada continuării studiilor, iar aceşti beneficiari au posibilitatea de a le transmite caselor teritoriale de pensie prin aceleaşi modalităţi, adeverinţele în cauză, transmise electronic, constituie dovada privind continuarea studiilor şi vor fi avute în vedere la acordarea pensiei de urmaş, respectiv la continuarea plăţii pensiei de urmaş, urmând ca beneficiarii să prezinte originalul până la sfârşitul anului şcolar 2020 – 2021.


La Casa Județeană de Pensii Botoșani, adeverința poate fi transmisă  prin:

• E-mail, la adresa: pensii.botosani@cnpp.ro

• Messenger pe Facebook: Casa de Pensii Botosani

• WhatsApp, la numărul: 0728938051

• Fax, la numărul: 0231513517

• CN Poşta Română sau curier, la adresa: Botoșani, Calea Naţională 85, CP 710048.