● Majorarea indemnizației lunare acordate prin Decretul-Lege nr. 118/1990, în cazul unor categorii de persoane

Prin intrarea în vigoare a Legii nr. 117/2020 pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, indemnizația lunară se majorează de la 200 de lei la 350 de lei pentru persoanele care:

 • au fost internate în spitale de psihiatrie;
 • au avut stabilit domiciliu obligatoriu.

Noul cuantum se acordă pentru fiecare an de internare abuzivă în spitale de psihiatrie sau de domiciliu obligatoriu, indiferent dacă persoanele sunt sau nu pensionate.

Drepturile majorate potrivit Legii nr. 117/2020 se acordă de la data de 12 iulie 2020.


Comunicat al Biroului de Presă al CNPP, 15.07.2020

● Anunț referitor la măsurile privind RELUAREA GRADUALĂ A ACTIVITĂȚII DE RELAȚII CU PUBLICUL în casele teritoriale de pensii

Odată cu trecerea la starea de alertă, instituțiile care funcționează în cadrul sistemului public de pensii își reiau activitatea de relaţii cu publicul, gradual.

Urmărim să protejăm – în continuare – sănătatea beneficiarilor noștri și să prevenim răspândirea Covid 19, astfel că vom începe cu următoarele servicii sensibile:

 •  Depunerea dosarelor de pensii și a cererilor de recalculare care presupun anexarea unor documente originale;
 •  Activitatea de expertiză medicală, în cazul pensiilor de invaliditate;
 •  Solicitarea ajutoarelor de deces.

Accesul în spaţiile închise va fi asigurat în condiţii de siguranţă sanitară și distanţare socială, cu respectarea fluxurilor și a traseelor definite.

Totodată, menținem și recomandăm posibilitatea:

 • transmiterii cererilor și a documentelor prin intermediul serviciilor poștale, de curierat și poștă electronică, facilitând accesul la serviciile caselor teritoriale de pensii și pentru persoanele care nu se pot deplasa la sediile acestora,
 • plăţii prin cont bancar a contribuţiilor de asigurări sociale și a ajutoarelor de deces.

Pentru celelalte tipuri de servicii activitatea va continua și va fi asigurată telefonic și prin intermediul mijloacelor moderne de comunicare, datele de contact fiind afișate pe pagina de internet a caselor teritoriale de pensii.

● EXPERTIZAREA MEDICALĂ A CAZURILOR NOI; Revizuirea medicală a pensionarilor de invaliditate; Suspendarea acordării biletelor de tratament balnear; Întreruperea sejurului pentru tratament balnear; Măsurile de prevenție

Din motive de siguranță medicală, legate de prevenirea răspândirii și infectării cu COVID-19, Casa Națională de Pensii Publice a făcut următoarele anunțuri referitoare la:

# EXPERTIZAREA MEDICALĂ A CAZURILOR NOI

# Revizuirea medicală a pensionarilor de invaliditate

# Activitatea de eliberare a biletelor de tratament balnear și de întrerupere a sejurului pensionarilor aflați în tratament

# Măsurile de prevenție COVID-19

 

Ultima actualizare: 25.03.2020

● DATELE DE CONTACT ALE CJP BOTOȘANI DE UTILIZAT ÎN ACTIVITATEA DE RELAȚII CU PUBLICUL LA DISTANȚĂ

Program de lucru cu publicul, în perioada 11.03.2020 – 31.03.2020
LA GHIȘEE:
● De luni, până joi, între orele 08.00 – 14.00
● Vineri, între orele 08.00 – 12.00

LA DISTANȚĂ (telefonic):
● De luni, până joi, între orele 08.00 – 16.30
● Vineri, între orele 08.00 – 14.00


Datele de contact (numere de telefon, adresă de e-mail) ale instituției de utilizat în activitatea de relații cu publicul la distanță sunt următoarele:
● Adresă poștă electronică: pensii.botosani@cnpp.ro
● Relații cu publicul: stabiliri prestații/depuneri cereri pensii – 0725.588.813
● Relații cu publicul: plăți prestații/ajutoare de deces – 0725.588.812
● Bilete de tratament – 0371.471.307
● Contracte de asigurări sociale – 0725.943.613
● Adeverințe stagii de cotizare/Negatii formular E101 (pentru Germania) – 0725.943.612
● Comunicare/Legea nr. 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public – 0725.588.820
● Secretariat/Registratură – 0231.536.724 / 0231.536.725
● Accidente de muncă și boli profesionale – 0725.940.712
● Pensii internaționale – 0725.940.714 / 0725.940.719
● Popriri/rețineri din pensii – 0725.940.717
● Cabinet de expertiză medicală Botoșani – 0231.514.466
● Cabinet de expertiză medicală Dorohoi – 0231.613.240 / 0725.588.816
● Director executiv – 0726.291.582
● Director executiv adjunct prestații și legi speciale – 0728.938.051
● Director executiv adjunct economic – 0793.693.963
● Șef serviciu evidență contribuabili – 0725.943.619
● Șef serviciu stabiliri prestatii – 0725.588.815
● Șef serviciu plăți prestații – 0725.943.620

● Anunț referitor la măsurile de siguranță medicală în instituțiile care gestionează sistemul public de pensii

Din motive de siguranță medicală, legate de prevenirea răspândirii și infectării cu coronavirus, Casa Națională de Pensii Publice anunță că activitatea de audiențe, atât la sediul central cât și la sediile Caselor teritoriale de pensii, va fi suspendată începând cu data de 11.03.2020 și până pe data de 31.03.2020, urmând ca, în funcție de evoluția situației, să fie anunțate alte decizii.

În acest scop, vor fi popularizate datele de contact (telefon, adresa de e-mail) ale instituției (CNPP și case teritoriale) și va fi dezvoltată activitatea de relații cu publicul la distanță, după cum urmează:

 • prin alocarea unui număr suplimentar de personal care să răspundă la numerele de telefon alocate acestui tip de activitate;
 • prin desfășurarea acestei activități pe toată durata zilei de lucru.

Aceste măsuri nu se aplică următoarelor tipuri de servicii:

 • depunerea, respectiv ridicarea de documente la/de la sediul instituției;
 • solicitarea ajutoarelor de deces;
 • activitatea de expertiză medicală;
 • alte situații excepționale, urgente.

Pentru aceste situații de excepție, vor fi luate următoarele măsuri minimale:

 • păstrarea unei distanțe de cel puțin un metru între solicitant și funcționarul public de la ghișeu, precum și între publicul aflat în sediul instituției;
 • asigurarea unui aflux controlat al publicului în spațiile închise ale caselor teritoriale de pensii.

Pentru celelalte tipuri de servicii recomandăm să se apeleze la poștă (letrică sau electronică), iar acolo unde se impune depunerea unor documente originale, cererea și documentele în cauză vor fi transmise în regim de scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Începând cu aceeași dată, se suspendă activitatea de la punctele de lucru ale caselor teritoriale de pensii (acolo unde acestea există).

● Indicatorii utilizaţi în sistemul public de pensii pentru anul 2020

Indicatorii utilizați în sistemul public de pensii pentru anul 2020 sunt următorii:

I. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de:

• 5.163 lei – în perioada 1 ianuarie – 8 ianuarie 2020 (conform Legii nr.47/2019);
• 5.429 lei – începând cu data de 9 ianuarie 2020 (conform Legii nr. 6/2020).

Pe cale de consecință, valoarea câştigului salarial mediu brut, aferentă lunii ianuarie 2020, este de 5.376 lei.

II. Cotele de contribuţii de asigurǎri sociale, sunt următoarele:
• 25% – datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau  pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale;
• 4%  – datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă;
• 8%  – datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă

Pe cale de excepție, persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, datorează o cotă de contribuție de asigurări sociale de 21,25%.

În cazul acestor persoane fizice, angajatorii nu datorează cota de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii deosebite şi/sau condiții speciale de muncă.

Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare socială este de 25%.

Cota de contribuţie aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75% și este inclusă în cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, cu excepția persoanelor care desfășoară activități în sectorul construcții.

III. Începând cu 1 ianuarie 2020:

• Venitul minim lunar asigurat în baza contractului de asigurare socială este de 2.230 lei (valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată);

• Cuantumul contribuției de asigurări sociale aferent acestui venit este de 558 lei.

IV. Valoarea punctului de pensie este de:

• 1.265 lei – în perioada 1 ianuarie – 31 august 2020;

• 1.775 lei – începând cu 1 septembrie 2020.

V. Indicele de corecţie pentru anul 2020 este de 1,41.

VI. Cuantumul ajutorului de deces:

În perioada 1 ianuarie – 8 ianuarie 2020

• 5.163  lei  –   în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;

• 2.582 lei – în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

Începând cu data de 9 ianuarie 2020

• 5.429 lei    –  în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;

• 2.715 lei – în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

VII. Indemnizaţia socială pentru pensionari este de 704 lei.

VIII. Indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de  invaliditate, în intervalul 1 ianuarie 2020 – 31 august 2020, este de1.012 lei.

Alte precizări:

Veniturile lunare din pensii care depășesc 2.000 lei sunt supuse impozitării cu 10%.
Persoanele fizice, cu venituri din pensii, beneficiază de asigurare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
Prin excepţie de la prevederile referitoare la stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată:
– pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, începând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 2.350 lei;
– în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2028, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 3.000 lei. Această prevedere se aplică doar în cazul domeniilor de activitate prevăzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Aceste valori sunt reglementate, după caz, prin următoarele acte normative:
– Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;
– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– alte prevederi aplicabile în anul 2020.

● Informare privind plata pensiilor în luna ianuarie 2020

Casa Națională de Pensii Publice aduce la cunoștință faptul că, pentru luna ianuarie 2020, dată fiind perioada sărbătorilor de iarnă, se decalează cu câteva zile plata drepturilor bănești pentru beneficiarii ale căror drepturi se achită prin intermediul C.N. Poșta Română S.A.

Astfel, în mod excepțional, drepturile se vor achita la domiciliul beneficiarilor în perioada 10 – 20 ianuarie 2020.

În cazul pensionarilor avizaţi (cei care nu sunt găsiți la domiciliu), drepturile bănești și documentul de plată se pot ridica de la ghişeele poştale până la data de 22 ianuarie 2020.

În cazul drepturilor care se achită prin cont bancar, calendarul de plată nu se modifică.

S ă r b ă t o r i   f e r i c i t e !

● 1 Octombrie – Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice

Mesajul domnului Preşedinte al Casei Naţionale de Pensii Publice, cu ocazia zilei de 1 octombrie, Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice.

● În atenția studenților care beneficiază de pensie de urmaș

Întrucât anul universitar începe la data de 01.10.2019 şi, în consecinţă, studenţii urmaşi, în vârstă de până la 26 ani sunt în imposibilitatea prezentării până la data de 25.09.2019 a dovezii privind continuarea studiilor, într-o primă fază, aceştia au obligaţia ca până la data menţionată să depună la casa teritorială de pensii o declaraţie (descarcă de aici) în acest sens, completată şi semnată olograf. Ulterior, dar nu mai târziu de 25.10.2019, aceştia au obligaţia de a prezenta adeverinţa din care să rezulte că în anul universitar în curs, respectiv 2019-2020, urmează o formă de învăţământ organizată conform legii.

● Precizări referitoare la unele modificări legislative în sistemul public de pensii aplicabile începând cu 01.09.2019

Biroul de presă al Casei Naţionale de Pensii Publice aduce la cunoştinţa cetăţenilor următoarele modificări legislative în sistemul public de pensii, aplicabile începând cu data de 01.09.2019:

 • valoarea punctului de pensie se majorează de la 1.100 lei la 1.265 lei;
 • nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari se majorează de la 640 lei la 704 lei;
 • indemnizaţia pentru însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I  de  invaliditate, se majorează de  la 880 lei la 1.012 lei.

● Manualul de bune practici pentru promovarea abordării pro-active a principiilor guvernării transparente, deschise şi participative

Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de partener, implementează proiectul „Guvernare transparentă, deschisă şi participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit” – cod SIPOCA 35, cu aplicare naţională, care se derulează începând cu data de 27 iulie 2018.

Scopul proiectului este creşterea gradului de transparenţă a actului de guvernare la nivel central şi local.

În acest sens, a fost elaborat „Manualul de bune practici pentru promovarea abordării pro-active a principiilor guvernării transparente, deschise şi participative”, document care poate fi descărcat în format word şi .pdf.

Rezultatele selecției de dosare depuse în vederea ocupării prin concurs a funcției publice de consilier, clasa I, gradul profesional superior, temporar vacantă, la Serviciul stabiliri prestații

Descarcă rezultatele selecției de dosare depuse în vederea ocupării prin concurs a funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior, temporar vacantă, la Serviciul stabiliri prestații.

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea unei funcții publice de execuție pe perioadă

Descarcă anunțul privind organizarea concursului în vederea ocupării funcției publice de execuție, temporar vacantă de consilier cl. I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Stabiliri Prestații și bibliografia necesară.

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea unei funcții publice de execuție

Descarcă anunțul privind organizarea concursului în vederea ocupării funcției publice de execuție, vacantă de inspector cl. I, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Evidență Contribuabili și bibliografia necesară.

Comunicat de presă

Descarcă comunicatul de presă privind modificările legislative de care beneficiază unii pensionari începând cu 1 februarie 2017.