► Plata prestaţiilor

Suspendarea plăţii

► Reluarea plăţii

► Încetarea plăţii

Pensiile se plătesc de la data acordării, stabilită prin decizia casei teritoriale de pensii, cu excepţia pensiei anticipate şi a pensiei anticipate parţiale, care se plătesc de la data încetării calităţii de asigurat.

PLATA PENSIEI SE FACE LUNAR.

Pensia se plăteşte personal titularului, tutorelui sau curatorului acestuia, ori mandatarului desemnat prin procură specială.

Plata pensiilor se face, în funcţie de opţiunea pensionarului, prin mandat poştal, în cont curent sau în cont de card. Indiferent de modalitate, taloanele de plată se transmit pensionarilor la domiciliu, prin Compania Naţională „Poşta Română”.

Beneficiarii drepturilor de pensie care nu au domiciliul în România pot opta pentru transferului în străinătate al acestor drepturi (numai prin CITIBANK).

Lista băncilor cu care C.N.P.P. a încheiat convenţii pentru încasarea drepturilor de pensie:

ALPHA BANK BANCA COMERCIALA ROMANA
BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE BANCA CARPATICA
BANCA TRANSILVANIA CASA DE ECONOMII SI CONSEMNATIUNI
BANCPOST INTESA SAN PAOLO
LIBRA BANK OTP BANK
PIRAEUS BANK PROCREDIT BANK
RAIFFEISEN BANK ROMANIAN INTERNATIONAL BANK – RIB
UNICREDIT TIRIAC VOLKSBANK

Instituţiile bancare deschid conturi în baza solicitării personale a pensionarului, a reprezentantului legal sau după caz, a mandatarului.

La deschiderea contului pensionarul trebuie să se prezinte cu decizia de pensie sau cu cuponul de pensie şi buletinul de identitate.

Banca va confirma şi va înscrie pe cererea adresată C.J.P., codul IBAN şi denumirea unităţii bancare la care este alimentat contul. Cu cererea completată de bancă, pensionarii se vor prezenta la registratura C.J.P. Botoşani sau la Ghişeul 2, pentru înregistrarea acesteia.

În luna aprilie 2008 a fost semnată Convenţia privind plata prestaţiilor în străinatate cu Citibank Romania S.A.

Citibank Romania S.A. oferă servicii bancare aferente plăţii în străinatate a pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale pentru pensionarii care nu au domiciliul in România.