Intrari dupa Costiuc Ciprian

● Manualul de bune practici pentru promovarea abordării pro-active a principiilor guvernării transparente, deschise şi participative

Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de partener, implementează proiectul „Guvernare transparentă, deschisă şi participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit” – cod SIPOCA 35, cu aplicare naţională, care se derulează începând cu data de 27 iulie 2018. Scopul proiectului este creşterea gradului de transparenţă a actului de guvernare la nivel central […]

● Informare privind modificările aduse în domeniul asigurărilor sociale de O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normatice și prorogarea unor termene și H.G. nr. 937/20018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

În perioada 2019 – 2021 se mențin în plată la nivelul acordat/cuvenit pentru decembrie 2018 următoarele drepturi: Indemnizațiile prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările […]

● Precizări referitoare la termenul de aplicare a prevederilor Legii nr. 186/2016

Casa Națională de Pensii Publice reamintește persoanelor care doresc să-și plătească retroactiv contribuția de asigurări sociale, în condițiile încheierii unui contract de asigurare în baza Legii nr.186/2016, cu modificările și completările ulterioare, că pot încheia un astfel de contract numai până la data de 31 decembrie 2018. Condițiile și procedura încheierii contractelor de asigurare rămân […]

● Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale a lansat în dezbatere publică proiectul noii legi a pensiilor

Comunicat de presă Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege privind sistemul public de pensii (descarcă de aici). Proiectul de act normativ se bazează pe mai multe principii fundamentale: – contributivitate, adică plată în funcţie de contribuţie; – egalitate, adică pensionari care au aceeaşi vechime, dar care au ieşit la pensie în […]

● Aprobarea modelului unic al „Biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/Biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate”

Vă informăm că în Monitorul Oficial al României nr. 334 din 17 aprilie 2018 a fost publicat Ordinul nr. 456/842/2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/ biletului de internare utilizat în […]

● Informare legislativă – OSG nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

În Monitorul Oficial nr. 387/07.05.2018, Partea I, a fost publicat Ordinul Secretariatului Guvernului nr. 600/20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice. La data intrării în vigoare a noului Ordin, OSGG nr. 400/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. Noutăţile şi completările aduse de OSG nr. 600/2018 pot fi analizate consultând actul […]

● Noutăţi introduse prin Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pentru anul 2018

I. Cotele de contribuţii de asigurǎri sociale, începând cu data de 1 ianuarie 2018, sunt următoarele: • 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale; • 4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 […]