Execuția bugetară
Situaţia plăţilor în format deschis (actualizate cu o frecvenţă lunară)

Borderou plăţi
(din BASS, BS, FAAMBP)
Anul 2018
Borderou plăţi
(din BASS, BS, FAAMBP)
Anul 2017
 Borderou plăţi
(din BASS, BS, FAAMBP)
Anul 2016
Ianuarie Ianuarie Ianuarie
Februarie Februarie  Februarie
Martie Martie  Martie
Aprilie Aprilie  Aprilie
Mai Mai  Mai
Iunie Iunie  Iunie
Iulie Iulie Iulie
August August August
Septembrie Septembrie Septembrie
Octombrie Octombrie Octombrie
Noiembrie Noiembrie Noiembrie
Decembrie Decembrie Decembrie