SERVICIUL PLĂȚI PRESTAȚII

Nume Funcţia Număr
birou
Telefon Fax  E-mail  Declarații 
de
avere
Declarații 
de
interese
Mihaela-Vasilica
ALUNCĂRIȚE
Şef
serviciu
306 0725 / 943620  0231 / 513517  mihaela.aluncarite@cnpp.ro 2011 2012 2013
2014 
2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023
2011 2012 2013
2014 
2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023
 Gabriela
COSTIUC
 Consilier  315  0725 / 940715  0231 / 513517  gabriela.costiuc@cnpp.ro 2011 2012 2013
2014 
2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023
2011 2012 2013
2014 
2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023
 Doina
COJOCARIU
 Inspector  316  0725 / 940716  0231 / 513517  doina.cojocariu@cnpp.ro 2011 2012 2013
2014 
2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023
2011 2012 2013
2014 
2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023
 Camelia-Anda
PETROV
 Inspector  316  0725 / 940716  0231 / 513517  camelia.petrov@cnpp.ro 2011 2012 2013
2014 
2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023
2011 2012 2013
2014 
2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023
 Mihaiela-Lăcrămioara
ARAPU
 Inspector  317  0725 / 940715  0231 / 513517  mihaela.arapu@cnpp.ro 2011 2012 2013
2014 
2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023
2011 2012 2013
2014 
2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023
 Klaudia
MIDOSCHI
 Inspector  317  0725 / 940717  0231 / 513517  klaudia.midoschi@cnpp.ro 2011 2012 2013
2014 
2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023
2011 2012 2013
2014 
2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023
 Raluca
ENACHE
 Inspector  305  0725 / 940713  0231 / 513517  raluca.enache@cnpp.ro 2011 2012 2013
2014 
2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023
2011 2012 2013
2014 
2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023
 Cornelia
BORTĂ-SANDU
 Inspector  305  0725 / 940713  0231 / 513517  cornelia.borta@cnpp.ro 2011 2012 2013
2014 
2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023
2011 2012 2013
2014 
2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023
Tamara
BUZILĂ
Inspector 305 0725 / 940713 0231 / 513517 tamara.buzila@cnpp.ro 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023
2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023
Ionela-Ancuţa
BENDIAC
 Inspector 306 0725 / 588814 0231 / 513517 ionela.bendiac@cnpp.ro 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Pușa
CIORNEA
2011 2012 2013
2014 
2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023(încetare)
2011 2012 2013
2014 
2015 2016
2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023(încetare)